NewCondition $ 18.95
In Stock
fuji-l-equilibrio-dei-mondi

NewCondition $ 12.53
In Stock
come-il-primo-giorno come-il-primo-giorno

NewCondition $ 14.74
In Stock
strano-amore

NewCondition $ 16.11
In Stock
da-cuore-a-cuore

NewCondition $ 16.11
In Stock
i-caduti-di-melicucco

NewCondition $ 15.22
In Stock
il-drago-senza-coda

NewCondition $ 18.95
In Stock
trame-itineranti-alessandra-cotoloni

NewCondition $ 16.11
In Stock
estranea

NewCondition $ 6.32
In Stock
custonaci-mirabilia-dei

NewCondition $ 14.32
In Stock
emozioni

NewCondition $ 9.27
In Stock
mon-petit-jesus-michele-gatta

NewCondition $ 14.32
In Stock
cuoricino-amore-felino-giorgio-riganti

NewCondition $ 12.64
Out Of Stock
ribes-nadia-arnice

NewCondition $ 15.79
In Stock
contro-le-onde-del-mare

NewCondition $ 8.42
In Stock
tutto-e-perfetto-come

NewCondition $ 14.74
In Stock
origami

NewCondition $ 20.59
In Stock
luomo-dalla-pelle-di-pietra

NewCondition $ 20.59
In Stock
viale-del-re-14

1 2 2

DRAGOROSSO EDITORE

PRIVACY POLICY

Bu Uygulama, Kullanıcılarının bazı Kişisel Verilerini toplar.


Veri kontrolü

İsim Soyisim: DRAGOROSSO EDITORE

Mali Kod: 03905570127

Adres: via Fratelli Bandiera 4 - 21040 - Vedano Olona (VA)

E-posta adresi: dragorossoeditore@gmail.com


Toplanan Verilerin Türü

Bu Uygulama tarafından bağımsız olarak veya üçüncü şahıslar aracılığıyla toplanan Kişisel Veriler arasında şunlar yer alır: E-posta, Ad, Soyad, Çerez, Kullanım Verileri, Telefon Numarası, Meslek, İl, Ülke, Posta Kodu, Doğum Tarihi, Şehir, Adres, İş Adı, Web Sitesi, çeşitli Veri türleri, Cinsiyet, KDV Numarası, Vergi Kodu, İş Sektörü, Kullanıcı Kimliği, Coğrafi Konum, Resim, Hakkımda, Hizmetin kullanımı sırasında açıklanan veriler, Kullanıcı Adı, Kamera İzni ve cihazların benzersiz tanımlayıcıları reklamcılık (örneğin: Google Reklamveren Kimliği veya IDFA tanımlayıcısı).
Toplanan diğer Kişisel Veriler, bu gizlilik politikasının diğer bölümlerinde veya Verilerin toplanmasıyla aynı anda görüntülenen bilgi metinleri aracılığıyla belirtilebilir.
Toplanan her veri türünün tam ayrıntıları, bu gizlilik politikasının özel bölümlerinde veya veriler toplanmadan önce görüntülenen belirli bilgi metinleri aracılığıyla sağlanır.
Kişisel Veriler, Kullanıcı tarafından gönüllü olarak girilebilir veya bu Uygulamanın kullanımı sırasında otomatik olarak toplanabilir.
Aksi belirtilmedikçe, bu uygulama tarafından talep edilen tüm veriler zorunludur. Kullanıcı bunları iletmeyi reddederse, bu Uygulamanın Hizmeti sağlaması imkansız olabilir. Bu Uygulamanın bazı Verileri isteğe bağlı olarak belirttiği durumlarda, Kullanıcılar, Hizmetin kullanılabilirliği veya işleyişi üzerinde herhangi bir sonuç doğurmadan bu Verileri iletmekten kaçınabilir.
Hangi Verilerin zorunlu olduğundan emin olmayan kullanıcıların Veri Kontrolörü ile iletişime geçmeleri önerilir.
Aksi belirtilmedikçe, bu Uygulama veya bu Uygulama tarafından kullanılan üçüncü taraf hizmetlerinin sahipleri tarafından Çerezlerin veya diğer izleme araçlarının herhangi bir şekilde kullanılması, Kullanıcıyı tanımlamayı ve kullanıcı tarafından talep edilen hizmeti sağlamayla ilgili amaçlarla tercihlerini kaydetmeyi amaçlamaktadır. Kullanıcı.
Kullanıcının belirli Kişisel Verileri sağlamaması, bu Uygulamanın hizmetlerini sağlamasını engelleyebilir.
Kullanıcı, bu Uygulama aracılığıyla yayınlanan veya paylaşılan üçüncü şahısların Kişisel Verilerinin sorumluluğunu üstlenir ve bunları üçüncü şahıslara karşı herhangi bir sorumluluktan muaf tutarak, bunları iletme veya yayma hakkına sahip olduğunu garanti eder.

Toplanan verilerin işlenme yöntemi ve yeri
İşleme Yöntemleri

Veri Kontrolörü, Kişisel Verilerin yetkisiz erişimini, ifşasını, değiştirilmesini veya imha edilmesini önlemek için uygun güvenlik önlemlerini alarak Kullanıcıların Kişisel Verilerini işler.
Tedavi, bilgisayar ve / veya telematik araçlar aracılığıyla, organizasyonel yöntemler ve belirtilen amaçlarla sıkı bir şekilde ilgili mantıklarla gerçekleştirilir. Veri Denetleyicisine ek olarak, bazı durumlarda, Verilere sitenin organizasyonunda yer alan çalışan kategorileri (idari, ticari, pazarlama, yasal, sistem yöneticileri) veya harici taraflar (üçüncü taraf teknik hizmet sağlayıcıları gibi) tarafından erişilebilir. , posta kuryeleri, barındırma sağlayıcıları, BT şirketleri, iletişim ajansları) ayrıca gerekirse Veri Kontrolörü tarafından Veri İşleyicileri olarak atanır. Veri İşleyicilerinin güncellenmiş listesi her zaman Veri Kontrolöründen talep edilebilir.

Veri İşlemenin Hukuki Dayanağı

Veri Sorumlusu, aşağıdaki koşullardan birinin mevcut olması durumunda Kullanıcıyla ilgili Kişisel Verileri işler:
- Kullanıcı bir veya daha fazla özel amaç için onay vermişse. Not: Bazı yargı bölgelerinde, Kontrolör, Kullanıcı bu tür işlemlere itiraz edene ("vazgeçene") kadar, Kullanıcının izni olmadan veya aşağıda belirtilen yasal dayanaklardan biri olmadan Kişisel Verileri işleme yetkisine sahip olabilir. Ancak, Kişisel Verilerin işlenmesinin Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin Avrupa mevzuatına tabi olduğu durumlarda bu geçerli değildir;
- Kullanıcı ile bir sözleşmenin yürütülmesi ve / veya sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için işlemenin gerekli olması;
- İşlemenin, Kontrolörün tabi olduğu yasal bir yükümlülüğe uymak için gerekli olması;
- işlemenin, kamu yararına veya Veri Kontrolörüne verilen kamu otoritesinin uygulanmasında yürütülen bir görevin yerine getirilmesi için gerekli olması;
- Veri Kontrolörünün veya üçüncü şahısların meşru menfaati için işlemenin gerekli olması.

Bununla birlikte, Veri Kontrolöründen her bir işleme işleminin somut yasal temelini açıklığa kavuşturmasını ve özellikle işlemenin bir sözleşmeyle öngörülen veya bir sözleşmenin imzalanması için gerekli olup olmadığını belirtmesini istemek her zaman mümkündür.

yer

Veriler, Veri Kontrolörünün operasyonel merkezinde ve işlemeye dahil olan tarafların bulunduğu diğer herhangi bir yerde işlenir. Daha fazla bilgi için lütfen Veri Kontrolörü ile iletişime geçin.
Kişisel Verileriniz, bulunduğunuz ülkeden başka bir ülkeye aktarılabilir. İşleme yeri hakkında daha fazla bilgi için lütfen Kişisel Veri işleme ayrıntıları bölümüne bakın.
Kullanıcı, Verilerin Avrupa Birliği dışına veya uluslararası kamu hukuku kapsamında veya BM gibi iki veya daha fazla ülkenin oluşturduğu uluslararası bir kuruluşa aktarılmasının yasal dayanağı ve güvenlik önlemleri hakkında bilgi alma hakkına sahiptir. Verileri korumak için Veri Kontrolörü tarafından benimsenmiştir.
Az önce açıklanan devirlerden birinin gerçekleşmesi durumunda, Kullanıcı bu belgenin ilgili bölümlerine başvurabilir veya Başta verilen iletişim bilgilerinden kendisiyle iletişime geçerek Kontrolörden bilgi talep edebilir.


Saklama süresi

Veriler, toplandıkları amaçların gerektirdiği süre boyunca işlenir ve saklanır.
Buna göre:
Kontrolör ile Kullanıcı arasındaki bir sözleşmenin ifasıyla ilgili amaçlarla toplanan Kişisel Veriler, söz konusu sözleşmenin yürütülmesi tamamlanana kadar saklanacaktır.
Kontrolörün meşru menfaatine atfedilebilen amaçlar için toplanan Kişisel Veriler, bu menfaat karşılanana kadar saklanacaktır. Kontrolörün meşru menfaati ile ilgili daha fazla bilgiyi bu belgenin ilgili bölümlerinde veya Kontrolörle iletişime geçerek edinebilirsiniz.

İşleme, sizin izninize dayandığında, Kontrolör Kişisel Verileri bu tür bir onay iptal edilinceye kadar daha uzun süre saklayabilir. Ek olarak, Kontrolör, bir yasal zorunluluğa uygun olarak veya bir makamın emriyle Kişisel Verileri daha uzun bir süre saklamak zorunda kalabilir.
Saklama süresinin sonunda Kişisel Veriler silinecektir. Bu nedenle, bu sürenin sonunda erişim, iptal, düzeltme ve veri taşınabilirliği hakkı artık kullanılamaz.


Veri İşlemenin Amaçları

Kullanıcı Verileri, Sahibin Hizmetlerini sunmasının yanı sıra aşağıdaki amaçlarla da toplanır: Üçüncü şahıs hizmetlerindeki hesaplara erişim, Kullanıcıyla İletişim, Kişileri yönetme ve mesaj gönderme, Ödemeleri yönetme, Destek ve iletişim isteklerini yönetme, Barındırma ve arka uç altyapı, İçerik hakkında yorum yapma, Sosyal özellikler, Etiketleri yönetme, İstatistikler,
Destek ve geri bildirim platformlarıyla etkileşim, Konum tabanlı etkileşimler, Kullanıcının cihazında Kişisel Verilere erişim izni, SPAM koruması, Reklam, Kayıt ve kimlik doğrulama, Yeniden pazarlama ve davranışsal hedefleme, İçerik ve özellik performans testi (A / B testi), Veri aktarımı AB dışında ve harici platformlardan içerik görüntüleme.
Kullanıcı, işleme amaçları ve her bir amaç için somut olarak ilgili Kişisel Veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için bu belgenin ilgili bölümlerine başvurabilir.


Sosyal ağlar ve dış platformlarla etkileşim,
Isı haritalama ve seans kaydı,
Canlı sohbet platformları ile etkileşim,
Verilerinizin işlenmesiyle ilgili herhangi bir talep için dragorossoeditore.it bize yaz dragorossoeditore@gmail.com. Bu Uygulama "Takip Etme" isteklerini desteklemez. Kullanılan herhangi bir üçüncü taraf hizmetinin onları destekleyip desteklemediğini öğrenmek için lütfen gizlilik politikalarına bakın.


Bu Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

Veri Kontrolörü, bu gizlilik politikasında istediği zaman bu sayfada Kullanıcılara reklam vererek değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu nedenle, lütfen altta belirtilen son değişiklik tarihini referans alarak bu sayfaya sık sık başvurun. Bu gizlilik politikasında yapılan değişikliklerin kabul edilmemesi durumunda, Kullanıcı bu Uygulamayı kullanmayı bırakmalı ve Veri Kontrolöründen Kişisel Verilerini kaldırmasını isteyebilir. Aksi belirtilmedikçe, önceki gizlilik politikası o ana kadar toplanan Kişisel Veriler için geçerli olmaya devam edecektir.


Tanımlar ve Yasal ReferanslarKişisel Veriler (veya Veriler)

Kişisel veriler, bir kişisel kimlik numarası da dahil olmak üzere diğer herhangi bir bilgiye atıfta bulunarak dolaylı olarak bile tanımlanabilen veya tanımlanabilen gerçek bir kişiyle ilgili herhangi bir bilgidir.


Kullanım verisi

Bu, bu Uygulama (veya bu Uygulamanın kullandığı üçüncü taraf uygulamaları) tarafından otomatik olarak toplanan bilgilerdir; bunlara şunlar dahildir: Bu Uygulamaya bağlanan Kullanıcı tarafından kullanılan bilgisayarların IP adresleri veya alan adları, URI (Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcı) adresleri, saat talebin sunucuya gönderilmesi için kullanılan yöntem, yanıt olarak elde edilen dosyanın boyutu, sunucudan gelen yanıtın durumunu gösteren sayısal kod (başarılı, hata vb.) menşe ülkesi, Ziyaretçinin kullandığı tarayıcının ve işletim sisteminin özellikleri, ziyaretin çeşitli zamansal çağrışımları (örneğin, her sayfada geçirilen süre) ve başvurulan sayfaların sırasına özel atıfta bulunarak Uygulama içinde izlenen güzergahın ayrıntıları, işletim sistemi ve Kullanıcının BT ortamı ile ilgili parametreler.


Kullanıcı

Bu Uygulamayı kullanan, Veri Sahibi ile çakışması veya onun tarafından yetkilendirilmesi gereken ve Kişisel Verileri işlenen kişi.


Ilgilenen

Kişisel Verilerin atıfta bulunduğu gerçek veya tüzel kişi.


Veri İşlemci (veya Yönetici)

Bu gizlilik politikasının hükümlerine uygun olarak Kişisel Verilerin işlenmesi için Veri Kontrolörü tarafından atanan gerçek kişi, tüzel kişi, kamu idaresi ve diğer herhangi bir kurum, dernek veya kuruluş.


Veri Kontrolörü (veya Sahibi)

Gerçek kişi, tüzel kişi, kamu idaresi ve bunlarla ilgili olarak kişisel verilerin işlenme amaçları, yöntemleri ve kullanılan araçlarla ilgili kararlardan başka bir mal sahibi ile müştereken sorumlu olan diğer herhangi bir kurum, dernek veya kuruluş. Bu Uygulamanın çalıştırılması ve kullanılması. Veri Kontrolörü, aksi belirtilmedikçe, bu Uygulamanın sahibidir.


Bu başvuru

Kullanıcıların Kişisel Verilerinin toplandığı donanım veya yazılım aracı.


Kurabiye

Kullanıcının cihazında depolanan verilerin küçük bir kısmı.


Yasal Referanslar

Bu gizlilik politikası, yürürlükteki yasal sistemler, Avrupa Birliği Yönetmeliği 2016/679 ve İsviçre Veri Koruma Yasası (LPD) temel alınarak hazırlanmıştır.
Bu gizlilik politikası, yalnızca bu Uygulama için geçerlidir.


Bu Uygulama İçin Gereken Facebook İzinleri

Bu Uygulama, Kullanıcının Facebook hesabıyla işlem yapmasına ve ondan Kişisel Veriler dahil olmak üzere bilgi toplamasına izin veren belirli Facebook izinlerini gerektirebilir. Bu hizmet, bu Uygulamanın Facebook Inc. tarafından sağlanan sosyal ağ Facebook üzerindeki Kullanıcı hesabına bağlanmasına izin verir.
Aşağıdaki izinler hakkında daha fazla bilgi için lütfen Facebook'un izin belgelerine ve gizlilik politikasına bakın .


Temel Bilgiler

Normalde aşağıdaki Verileri içeren Facebook'ta kayıtlı Kullanıcının temel bilgileri: Kimlik, İsim, Resim, Cinsiyet ve Dil ve bazı durumlarda Facebook "Arkadaşlar". Kullanıcı ek Verileri kamuya açık hale getirmişse, aynı veriler de mevcut olacaktır.


Kişisel Veri İşleme Detayları

Kişisel Veriler, aşağıdaki amaçlarla ve aşağıdaki hizmetler kullanılarak toplanır:

Üçüncü taraf hizmetlerdeki hesaplara erişim

Bu tür hizmetler, bu Uygulamanın üçüncü taraf hizmetlerdeki hesaplarınızdan Veri almasına ve bunlarla eylemler gerçekleştirmesine izin verir.
Bu hizmetler otomatik olarak etkinleştirilmez, ancak Kullanıcının açık iznini gerektirir.


Twitter Hesabına Erişim (Twitter, Inc.)

Bu hizmet, bu Uygulamanın Twitter, Inc. tarafından sağlanan sosyal ağ Twitter'daki Kullanıcı hesabına bağlanmasına izin verir.
Toplanan Kişisel Veriler: hizmetin gizlilik politikasında belirtilen çeşitli Veri türleri.
İşleme yeri: Amerika Birleşik Devletleri - Gizlilik politikası .


Facebook Hesabına Erişim (bu Uygulama)

Bu hizmet, bu Uygulamanın Facebook, Inc. tarafından sağlanan sosyal ağ Facebook üzerindeki Kullanıcı hesabına bağlanmasına izin verir.
Gerekli İzinler: Kişisel Verilere Erişim.
İşleme yeri: Amerika Birleşik Devletleri - Gizlilik politikası .


İçerik Yorumu

Yorum hizmetleri, Kullanıcıların bu Uygulamanın içeriği hakkındaki yorumlarını formüle etmelerine ve yayınlamalarına olanak tanır.
Sahip tarafından kararlaştırılan ayarlara bağlı olarak Kullanıcılar, yorumu isimsiz olarak da bırakabilirler. Kullanıcı tarafından sağlanan Kişisel Veriler e-posta içeriyorsa, bu aynı içerikle ilgili yorum bildirimlerini göndermek için kullanılabilir. Yorumlarının içeriğinden kullanıcılar sorumludur.
Üçüncü bir şahıs tarafından sağlanan bir yorum servisi kurulursa, Kullanıcılar yorum servisini kullanmasa bile yorum servisinin kurulu olduğu sayfalarla ilgili trafik verilerini toplaması mümkündür.


Facebook Yorumları (Facebook, Inc.)

Facebook Comments, Facebook, Inc. tarafından işletilen, kullanıcının yorum bırakmasına ve bunları Facebook platformu içinde paylaşmasına olanak tanıyan bir hizmettir.
Toplanan Kişisel Veriler: Çerezler ve Kullanım Verileri
İşleme yeri: Amerika Birleşik Devletleri - Gizlilik Politikası .


Kullanıcıyla İletişim Kurun

Ödeme Yönetimi

Ödeme yönetimi hizmetleri, bu Uygulamanın ödemeleri kredi kartı, banka havalesi veya diğer yollarla işlemesine izin verir. Ödeme için kullanılan veriler, bu Uygulama tarafından herhangi bir şekilde işlenmeden doğrudan talep edilen ödeme hizmetinin yöneticisinden alınır.
Bu hizmetlerden bazıları, faturaları veya ödeme bildirimlerini içeren e-postalar gibi size planlanmış mesajlar göndermemize de izin verebilir.


PayPal (PayPal)

PayPal, Kullanıcının çevrimiçi ödeme yapmasına olanak tanıyan, PayPal Inc. tarafından sağlanan bir ödeme hizmetidir.
Toplanan Kişisel Veriler: hizmetin gizlilik politikasında belirtilen çeşitli veri türleri.
İşlem yeri: PayPal'ın gizlilik politikası - Gizlilik Politikası'na bakın .


Barındırma ve Arka Uç Altyapısı

Bu hizmet türü, bu uygulamanın çalışmasına izin veren, dağıtımına izin veren ve bu uygulamanın belirli işlevlerini sağlamak için kullanıma hazır bir altyapı sağlayan verileri ve dosyaları barındırma işlevine sahiptir.
Bu hizmetlerden bazıları coğrafi olarak farklı konumlarda bulunan sunucular aracılığıyla çalışır ve bu da Kişisel Verilerin depolandığı tam konumu belirlemeyi zorlaştırır.


Google Bulut Depolama (Google Ireland Limited)

Google Bulut Depolama, Google Ireland Limited tarafından sağlanan bir barındırma hizmetidir.
Toplanan Kişisel Veriler: hizmetin gizlilik politikasında belirtilen çeşitli Veri türleri.
İşleme yeri: İrlanda - Gizlilik Politikası .


Posta listesi veya haber bülteni (bu Uygulama)

Posta listesine veya haber bültenine kaydolarak, Kullanıcının e-posta adresi, bu Uygulamayla ilgili ticari ve promosyon niteliğindeki bilgiler dahil olmak üzere bilgileri içeren e-posta mesajlarının gönderilebileceği kişiler listesine otomatik olarak eklenir. Kullanıcının e-posta adresi, bu Uygulamaya kaydolmanın bir sonucu olarak veya bir satın alma işlemi gerçekleştirdikten sonra da bu listeye eklenebilir.
Toplanan Kişisel Veriler: Posta kodu, Şehir, Soyadı, Tanımlama Bilgisi, Doğum Tarihi, Kullanım Verileri, E-posta, Adres, Ülke, Ad, Telefon Numarası, Meslek, İl, İşletme Adı ve Web Sitesi.


Telefonla iletişim (bu uygulama)

Telefon numaralarını vermiş olan kullanıcılarla, bu Uygulama ile ilgili ticari veya promosyon amaçlarının yanı sıra destek taleplerini yerine getirmek için iletişime geçilebilir.
Toplanan Kişisel Veriler: Telefon Numarası


İletişim Formu (bu Uygulama)

Kullanıcı, iletişim formunu kendi verileriyle doldurarak, bu tür verilerin bilgi taleplerine, fiyat tekliflerine veya formun başlığında belirtilen diğer herhangi bir amaca yanıt vermek amacıyla kullanılmasına izin verir.
Toplanan Kişisel Veriler: Posta Kodu, Şehir, Vergi Kodu, Soyadı, Doğum Tarihi, E-posta, Kullanıcı Kimliği, Adres, Ülke, İsim, Telefon Numarası, KDV Numarası, Meslek, İl, İşletme Adı, Cinsiyet, Sektör, Web Sitesi ve çeşitli Veri türleri.


İletişim ve Mesaj Yöneticisi

Bu tür bir hizmet, Kullanıcı ile iletişim kurmak için kullanılan herhangi bir türde e-posta kişileri, telefon kişileri veya kişilerden oluşan bir veritabanını yönetmeyi mümkün kılar.
Bu hizmetler ayrıca, Mesajların Kullanıcı tarafından görüntülendiği tarih ve saatin yanı sıra Kullanıcı'nın bunlarla etkileşimi, örneğin mesajlarda bulunan bağlantılara tıklamalarla ilgili bilgiler gibi verilerin toplanmasına da izin verebilir.


Mailgun (Mailgun, Inc.)

Mailgun, Mailgun, Inc. tarafından sağlanan bir adres yönetimi ve e-posta dağıtım hizmetidir.
Toplanan Kişisel Veriler: Soyadı, Çerezler, Doğum Tarihi, Kullanım Verileri, E-posta, Adres, Ülke, Ad, Telefon Numarası, Meslek, Cinsiyet ve çeşitli Veri türleri.
İşleme yeri: Amerika Birleşik Devletleri - Gizlilik Politikası .


Canlı Sohbet Platformlarıyla Etkileşim

Bu tür bir hizmet, Kullanıcının doğrudan bu Uygulamanın sayfalarından üçüncü taraflarca yönetilen canlı sohbet platformlarıyla etkileşime girmesine olanak tanır. Bu, Kullanıcının sayfalarına göz atarken Kullanıcı ile iletişim kurmak için bu Uygulamanın veya bu Uygulamanın destek servisiyle iletişime geçmesine olanak tanır.
Canlı sohbet platformları ile etkileşim için bir hizmetin kurulması durumunda, Kullanıcılar hizmeti kullanmasa bile, kurulduğu sayfalarla ilgili Kullanım Verilerini toplaması mümkündür. Dahası, canlı sohbet görüşmeleri kaydedilebilir.


Sosyal Ağlar ve Dış Platformlarla Etkileşim

Bu tür bir hizmet, doğrudan bu Uygulamanın sayfalarından sosyal ağlarla veya diğer harici platformlarla etkileşim kurmanıza olanak tanır.
Bu Uygulama tarafından elde edilen etkileşimler ve bilgiler, her durumda, her sosyal ağ ile ilgili Kullanıcının gizlilik ayarlarına tabidir.
Sosyal ağlarla etkileşim için bir hizmet kurulursa, Kullanıcılar hizmeti kullanmasa bile, kurulduğu sayfalarla ilgili trafik verilerini toplaması mümkündür.


YouTube Düğmesi ve Sosyal Widget'lar (Google Ireland Limited)

YouTube sosyal düğmesi ve pencere öğeleri, Google Ireland Limited tarafından sağlanan, YouTube sosyal ağıyla etkileşim hizmetleridir.
Toplanan Kişisel Veriler: Kullanım Verileri.
İşleme Yeri: İrlanda - Gizlilik Politikası .


PayPal Düğmesi ve Widget'ı (PayPal)

PayPal düğmesi ve widget'lar, PayPal Inc. tarafından sağlanan PayPal platformuyla etkileşim için hizmetlerdir.
Toplanan Kişisel Veriler: Çerezler ve Kullanım Verileri.
İşleme yeri: Paypal'ın gizlilik politikası - Gizlilik Politikası'na bakın .


Facebook "Beğen" Düğmesi ve Sosyal Pencere Öğeleri (Facebook, Inc.)

Facebook "Beğen" düğmesi ve sosyal pencere öğeleri, Facebook, Inc. tarafından sağlanan Facebook sosyal ağ etkileşim hizmetleridir.
Toplanan Kişisel Veriler: Çerezler ve Kullanım Verileri.
İşleme yeri: Amerika Birleşik Devletleri - Gizlilik Politikası .


İstatistik

Bu bölümde yer alan hizmetler, Veri Denetleyicisinin trafik verilerini izlemesine ve analiz etmesine ve Kullanıcı davranışını izlemesine olanak tanır.


Flazio İstatistikleri

Flazio, web sitelerini ziyaret eden kullanıcıların kişisel verilerini analiz eden ve görüntüleyen bir istatistik hizmeti sağlar.
Toplanan Kişisel Veriler: Çerezler ve Kullanım Verileri.
İşleme yeri: İrlanda - Gizlilik Politikası Devre Dışı Bırakma.


AB Dışında Veri Aktarımı

Veri Kontrolörü, AB içinde toplanan Kişisel Verileri yalnızca belirli bir yasal temele uygun olarak üçüncü ülkelere (yani tüm AB dışı ülkelere) aktarabilir. Bu nedenle, bu tür Veri aktarımları aşağıda açıklanan yasal dayanaklardan birine uygun olarak gerçekleştirilir.
Kullanıcı, her bir hizmet için somut olarak geçerli olan yasal dayanağa ilişkin Kontrolörden bilgi talep edebilir.


Harici Platformlardan İçerik Görüntüleme

Bu tür hizmet, harici platformlarda barındırılan içeriği doğrudan bu Uygulamanın sayfalarından görüntülemenize ve onlarla etkileşim kurmanıza olanak tanır.
Bu tür bir hizmetin kurulması durumunda, Kullanıcılar hizmeti kullanmasa bile, kurulduğu sayfalarla ilgili trafik verilerini toplaması mümkündür.


Google Yazı Tipleri (Google Ireland Limited)

Google Yazı Tipleri, Google Ireland Limited tarafından işletilen ve bu Uygulamanın bu tür içeriği sayfalarına entegre etmesine izin veren bir yazı tipi görüntüleme hizmetidir.
Toplanan Kişisel Veriler: Hizmetin gizlilik politikasında belirtilen Kullanım Verileri ve çeşitli Veri türleri.
İşleme yeri: Amerika Birleşik Devletleri - Gizlilik Politikası.


Konum Tabanlı Etkileşimler
Sürekli olmayan coğrafi konum (bu Uygulama)

Bu Uygulama, konuma dayalı hizmetler sağlamak için Kullanıcının coğrafi konumu ile ilgili Verileri toplayabilir, kullanabilir ve paylaşabilir.
Çoğu tarayıcı ve cihaz, coğrafi izlemeyi reddetmek için varsayılan araçlar sağlar. Kullanıcı bu olasılığa açıkça izin verdiyse, bu Uygulama gerçek coğrafi konumu hakkında bilgi alabilir.
Kullanıcının coğrafi lokalizasyonu, Kullanıcının özel talebi üzerine veya Kullanıcı, bulunduğu yeri uygun alanda belirtmediğinde ve uygulamanın konumu otomatik olarak tespit etmesine izin verdiğinde, sürekli olmayan bir şekilde gerçekleşir.
Toplanan Kişisel Veriler: Coğrafi Konum.


Instagram Widget'ı (Instagram, Inc.)

Instagram, Instagram, Inc. tarafından işletilen ve bu Uygulamanın bu tür içeriği sayfalarına entegre etmesine izin veren bir resim görüntüleme hizmetidir.
Toplanan Kişisel Veriler: Çerezler ve Kullanım Verileri.
İşleme yeri: Amerika Birleşik Devletleri - Gizlilik Politikası .


YouTube Video Widget'ı (Google Ireland Limited)

YouTube, Google Ireland Limited tarafından yönetilen bir video içeriği görüntüleme hizmetidir ve bu Uygulamanın bu tür içeriği sayfalarına entegre etmesine izin verir.
Toplanan Kişisel Veriler: Çerezler ve Kullanım Verileri.
İşleme yeri: İrlanda - Gizlilik Politikası .


SPAM Koruması

Bu tür bir hizmet, SPAM olarak tanınan trafik bölümlerinden, mesajlardan ve içeriklerden filtrelemek için bu Uygulamanın potansiyel olarak Kullanıcıların Kişisel Verilerini içeren trafiğini analiz eder.


Google reCAPTCHA (Google Ireland Limited)

Google reCAPTCHA, Google Ireland Limited tarafından sağlanan bir SPAM koruma hizmetidir.
ReCAPTCHA sisteminin kullanımı Google'ın gizlilik politikasına ve kullanım şartlarına tabidir.
Toplanan Kişisel Veriler: Çerezler ve Kullanım Verileri.
İşleme Yeri: İrlanda - Gizlilik Politikası .


Kayıt ve Kimlik Doğrulama

Kullanıcı, kaydolarak veya kimlik doğrulaması yaparak, Uygulamanın kendisini tanımlamasına ve özel hizmetlere erişimini sağlamasına izin verir.
Aşağıda belirtilenlere bağlı olarak, kayıt ve kimlik doğrulama hizmetleri üçüncü şahısların yardımı ile sağlanabilir. Böyle bir durumda, bu uygulama kayıt veya tanımlama için kullanılan üçüncü taraf hizmeti tarafından depolanan bazı Verilere erişebilir.


Facebook Kimlik Doğrulaması (Facebook, Inc.)

Facebook Kimlik Doğrulaması, Facebook, Inc. tarafından sağlanan ve Facebook sosyal ağına bağlı bir kayıt ve kimlik doğrulama hizmetidir.
Toplanan Kişisel Veriler: Hizmetin gizlilik politikasında belirtilen çeşitli Veri türleri.
İşleme Yeri: Amerika Birleşik Devletleri - Gizlilik Politikası .


PayPal ile Giriş Yapın (PayPal)

PayPal ile Giriş Yap, PayPal Inc. tarafından sağlanan ve PayPal ağına bağlı bir kayıt ve kimlik doğrulama hizmetidir.
Toplanan Kişisel Veriler: Hizmetin gizlilik politikasında belirtilen Çeşitli Veri Türleri.
Tedavi yeri: Paypal'ın gizlilik politikasına bakın - Gizlilik Politikası


Widget Google Haritalar (Google Ireland Limited)

Google Haritalar, Google Ireland Limited tarafından yönetilen ve bu Uygulamanın bu tür içerikleri sayfalarına entegre etmesine olanak tanıyan bir harita görselleştirme hizmetidir.
Toplanan Kişisel Veriler: Çerezler ve Kullanım Verileri.
İşleme Yeri: İrlanda - Gizlilik Politikası


Kullanıcı Verileri Analizi ve Öngörme ("profil oluşturma")

Sahip, kullanıcı profilleri oluşturmak veya güncellemek için bu Uygulama aracılığıyla toplanan kullanım verilerini işleyebilir. Bu tür muamele, Sahibin bu belgenin ilgili bölümlerinde belirtilen amaçlar için Kullanıcının seçimlerini, tercihlerini ve davranışlarını değerlendirmesine olanak tanır.

Algoritmalar gibi üçüncü şahıslar tarafından da sunulabilen otomatik araçlar sayesinde kullanıcı profilleri de oluşturulabilir. Profil oluşturma faaliyeti hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Kullanıcı bu belgenin ilgili bölümlerine başvurabilir.
Kullanıcı, bu profil oluşturma faaliyetine istediği zaman itiraz etme hakkına sahiptir. Kullanıcı hakları ve bunların nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi edinmek için Kullanıcı, bu belgenin Kullanıcıların haklarıyla ilgili bölümüne başvurabilir.


Çevrimiçi Mal ve Hizmet Satışı

Toplanan Kişisel Veriler, Kullanıcıya hizmet sağlamak veya ödeme ve teslimat dahil olmak üzere ürün satmak için kullanılır. Ödemeyi sonuçlandırmak için toplanan Kişisel Veriler, kredi kartı, transfer için kullanılan banka hesabı veya sağlanan diğer ödeme araçları ile ilgili olabilir. Bu Uygulama tarafından toplanan Ödeme Verileri, kullanılan ödeme sistemine bağlıdır.


Kullanıcı hakları

Kullanıcılar, Veri Kontrolörü tarafından işlenen Verilere atıfta bulunarak belirli hakları kullanabilir.
Kullanıcı özellikle şu haklara sahiptir:
- herhangi bir zamanda onayınızı geri çekebilirsiniz. Kullanıcı, daha önce ifade edilen Kişisel Verilerinin işlenmesine yönelik onayını iptal edebilir.
- Verilerinin işlenmesine itiraz etme. Verilerinizin işlenmesine izin dışında yasal bir temelde yapıldığında itiraz edebilirsiniz. İtiraz hakkı ile ilgili daha fazla ayrıntı aşağıdaki bölümde verilmektedir.
-kendi Verilerine erişim. Kullanıcı, Veri Kontrolörü tarafından işlenen Veriler hakkında, işlemenin belirli yönleri hakkında bilgi alma ve işlenen Verilerin bir kopyasını alma hakkına sahiptir.
- doğrulayın ve düzeltilmesini isteyin. Kullanıcı, Verilerinin doğruluğunu onaylayabilir ve güncellenmesini veya düzeltilmesini talep edebilir.
- işlemin sınırlamasını elde edin. Belirli koşullar karşılandığında, Kullanıcı Verilerinin işlenmesinin sınırlandırılmasını talep edebilir. Bu durumda Veri Kontrolörü, Verileri korunması dışında herhangi bir amaç için işlemeyecektir.
-Kişisel Verilerinin iptalini veya kaldırılmasını sağlamak. Belirli koşullar karşılandığında, Kullanıcı Verilerinin Veri Kontrolörü tarafından silinmesini talep edebilir.
-kendi Verilerini alma veya başka bir sahibe aktarmalarını sağlama. Kullanıcı, Verilerini yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta alma ve teknik olarak mümkün olduğunda, başka bir kontrolöre engel olmaksızın aktarılma hakkına sahiptir. Bu hüküm, Veriler otomatik yollarla işlendiğinde ve işleme Kullanıcının rızasına, Kullanıcının taraf olduğu bir sözleşmeye veya bunlarla ilgili sözleşme önlemlerine dayandığında geçerlidir.
-bir şikayet önerin. Kullanıcı, yetkili veri koruma denetim makamına şikayette bulunabilir veya yasal işlem başlatabilir.

İtiraz Hakkıyla İlgili Ayrıntılar

Kişisel Veriler kamu yararına, Veri Kontrolörüne verilen kamusal yetkilerin kullanımında veya Veri Kontrolörünün meşru menfaati için işlendiğinde, Kullanıcılar kendi özel durumlarıyla ilgili nedenlerden dolayı işlemeye itiraz etme hakkına sahiptir.
Kullanıcılar, Verilerinin doğrudan pazarlama amacıyla işlenmesi durumunda, herhangi bir neden belirtmeksizin işlemeye itiraz edebileceklerini unutmamalıdır. Veri Denetleyicisinin verileri doğrudan pazarlama amacıyla işleyip işlemediğini öğrenmek için Kullanıcılar bu belgenin ilgili bölümlerine başvurabilir.

Hakları Nasıl Kullanılır

Kullanıcı haklarını kullanmak için, Kullanıcılar bu belgede belirtilen Kontrolörün iletişim bilgilerine bir talepte bulunabilirler. Talepler ücretsiz olarak dosyalanır ve Kontrolör tarafından mümkün olan en kısa sürede, her durumda bir ay içinde işleme alınır.


Kişisel Verilere İlişkin Daha Fazla Bilgi
Çevrimiçi Mal ve Hizmet Satışı

Toplanan Kişisel Veriler, ödeme ve olası teslimat dahil olmak üzere Kullanıcıya hizmet sağlanması veya ürünlerin satışı için kullanılır.
Ödemeyi sonuçlandırmak için toplanan Kişisel Veriler, kredi kartı, transfer için kullanılan banka hesabı veya sağlanan diğer ödeme araçları ile ilgili olabilir. Bu Uygulama tarafından toplanan Ödeme Verileri, kullanılan ödeme sistemine bağlıdır.


Tedaviye İlişkin Daha Fazla BilgiYasal Savunma

Kullanıcının Kişisel Verileri, Sahip tarafından mahkemede veya olası kuruluşunun hazırlık aşamalarında, Kullanıcı tarafından aynı veya ilgili hizmetlerin kullanımının kötüye kullanılmasına karşı savunma amacıyla kullanılabilir.
Kullanıcı, Veri Kontrolörünün resmi makamların talebi üzerine Verileri ifşa etmesi gerekebileceğini bildiğini beyan eder.


Sistem Günlüğü ve Bakımı

İşletim ve bakım amaçları için, bu Uygulama ve onun tarafından kullanılan herhangi bir üçüncü taraf hizmetleri Sistem Günlüklerini, yani etkileşimleri kaydeden ve ayrıca Kullanıcının IP adresi gibi Kişisel Verileri de içerebilen dosyaları toplayabilir.


Kullanıcılar Tarafından Hakların Kullanımı

Kişisel Verilerin atıfta bulunduğu özneler, herhangi bir zamanda Veri Kontrolöründe bu tür verilerin mevcudiyetine veya başka türlü olduğuna dair teyit alma, içeriğini ve kökenini bilme, işlenen tüm verilerin bir kopyasını talep etme, doğruluğunu teyit etme hakkına sahiptir. veya entegrasyonunu, hesap ve işlenen verilerin iptalini, güncellenmesini, düzeltilmesini, anonim hale getirilmesini veya hukuka aykırı olarak işlenen Kişisel Verilerin bloke edilmesini talep etme ve her halükarda meşru sebeplerle muamelesine itiraz etme. Talepler Veri Kontrolörüne yöneltilmelidir.

İletişim

Bu Gizlilik Politikası ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen şu adresten bizimle iletişime geçin: dragorossoeditore@gmail.com.


Son revizyon tarihi: 24/10/2023
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

facebook
instagram
twitter
whatsapp
messenger
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.