NewCondition $ 18.95
In Stock
fuji-l-equilibrio-dei-mondi

NewCondition $ 12.53
In Stock
come-il-primo-giorno come-il-primo-giorno

NewCondition $ 14.74
In Stock
strano-amore

NewCondition $ 16.11
In Stock
da-cuore-a-cuore

NewCondition $ 16.11
In Stock
i-caduti-di-melicucco

NewCondition $ 15.22
In Stock
il-drago-senza-coda

NewCondition $ 18.95
In Stock
trame-itineranti-alessandra-cotoloni

NewCondition $ 16.11
In Stock
estranea

NewCondition $ 6.32
In Stock
custonaci-mirabilia-dei

NewCondition $ 14.32
In Stock
emozioni

NewCondition $ 9.27
In Stock
mon-petit-jesus-michele-gatta

NewCondition $ 14.32
In Stock
cuoricino-amore-felino-giorgio-riganti

NewCondition $ 12.64
Out Of Stock
ribes-nadia-arnice

NewCondition $ 15.79
In Stock
contro-le-onde-del-mare

NewCondition $ 8.42
In Stock
tutto-e-perfetto-come

NewCondition $ 14.74
In Stock
origami

NewCondition $ 20.59
In Stock
luomo-dalla-pelle-di-pietra

NewCondition $ 20.59
In Stock
viale-del-re-14

1 2 2

DRAGOROSSO EDITORE

PRIVACY POLICY

แอปพลิเคชันนี้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้


ตัวควบคุมข้อมูล

ชื่อ: DRAGOROSSO EDITORE

รหัสทางการเงิน: 03905570127

ที่อยู่: via Fratelli Bandiera 4 - 21040 - Vedano Olona (VA)

อีเมล์: dragorossoeditore@gmail.com


ประเภทของข้อมูลที่รวบรวม

ในบรรดาข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมโดยแอปพลิเคชันนี้โดยอิสระหรือผ่านบุคคลที่สาม ได้แก่ อีเมลชื่อนามสกุลคุกกี้ข้อมูลการใช้งานหมายเลขโทรศัพท์อาชีพจังหวัดประเทศรหัสไปรษณีย์วันเกิดเมืองที่อยู่ธุรกิจ ชื่อเว็บไซต์ข้อมูลประเภทต่างๆเพศหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มรหัสภาษีภาคธุรกิจรหัสผู้ใช้ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์รูปภาพเกี่ยวกับฉันข้อมูลที่เปิดเผยระหว่างการใช้บริการชื่อผู้ใช้การอนุญาตกล้องถ่ายรูปและตัวระบุเฉพาะของอุปกรณ์สำหรับ การโฆษณา (ตัวอย่างเช่นรหัสผู้โฆษณา Google หรือตัวระบุ IDFA)
ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่รวบรวมอาจระบุไว้ในส่วนอื่น ๆ ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือผ่านทางข้อความข้อมูลที่แสดงในเวลาเดียวกันกับการรวบรวมข้อมูล
รายละเอียดที่สมบูรณ์เกี่ยวกับข้อมูลแต่ละประเภทที่รวบรวมมีให้ในส่วนเฉพาะของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือผ่านข้อความข้อมูลเฉพาะที่แสดงก่อนที่จะรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกป้อนโดยผู้ใช้โดยสมัครใจหรือรวบรวมโดยอัตโนมัติในระหว่างการใช้แอปพลิเคชันนี้
ข้อมูลทั้งหมดที่ร้องขอโดยแอปพลิเคชันนี้ถือเป็นข้อบังคับเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น หากผู้ใช้ปฏิเสธที่จะสื่อสารกับพวกเขาอาจเป็นไปไม่ได้ที่แอปพลิเคชันนี้จะให้บริการ ในกรณีที่แอปพลิเคชันนี้ระบุว่าข้อมูลบางส่วนเป็นทางเลือกผู้ใช้มีอิสระที่จะละเว้นจากการสื่อสารข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ส่งผลใด ๆ ต่อความพร้อมใช้งานของบริการหรือการทำงานของบริการ
ผู้ใช้ที่ไม่แน่ใจในข้อมูลที่จำเป็นควรติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
การใช้คุกกี้ - หรือเครื่องมือติดตามอื่น ๆ - โดยแอปพลิเคชันนี้หรือเจ้าของบริการของบุคคลที่สามที่ใช้โดยแอปพลิเคชันนี้เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุตัวผู้ใช้และบันทึกการตั้งค่าตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดกับการให้บริการที่ร้องขอโดย ผู้ใช้
ความล้มเหลวของผู้ใช้ในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างอาจทำให้แอปพลิเคชันนี้ไม่สามารถให้บริการได้
ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามที่เผยแพร่หรือแบ่งปันผ่านแอปพลิเคชันนี้และรับประกันว่าเขา / เธอมีสิทธิ์ในการสื่อสารหรือเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้โดยปล่อยเจ้าของจากความรับผิดใด ๆ ต่อบุคคลที่สาม

วิธีการและสถานที่ประมวลผลข้อมูลที่รวบรวม
วิธีการประมวลผล

ผู้ควบคุมข้อมูลประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้โดยใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึงเปิดเผยแก้ไขหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต
การรักษาจะดำเนินการผ่านคอมพิวเตอร์และ / หรือเครื่องมือ telematic ด้วยวิธีการขององค์กรและลอจิกที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดกับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ นอกจากตัวควบคุมข้อมูลแล้วในบางกรณีข้อมูลอาจถูกเข้าถึงตามประเภทของพนักงานที่เกี่ยวข้องในองค์กรของไซต์ (การบริหารการค้าการตลาดกฎหมายผู้ดูแลระบบ) หรือบุคคลภายนอก (เช่นผู้ให้บริการด้านเทคนิคบุคคลที่สาม , ผู้ให้บริการขนส่งทางไปรษณีย์, ผู้ให้บริการโฮสติ้ง, บริษัท ไอที, หน่วยงานการสื่อสาร) นอกจากนี้ยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลโดยผู้ควบคุมข้อมูล คุณสามารถขอรายชื่อผู้ประมวลผลข้อมูลที่อัปเดตได้จาก Data Controller

พื้นฐานทางกฎหมายของการประมวลผลข้อมูล

ผู้ควบคุมข้อมูลประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้หากมีเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:
- ผู้ใช้ให้ความยินยอมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างน้อยหนึ่งอย่าง หมายเหตุ: ในบางเขตอำนาจศาลผู้ควบคุมอาจได้รับอนุญาตให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้หรือฐานกฎหมายอื่นที่ระบุไว้ด้านล่างจนกว่าผู้ใช้จะคัดค้าน ("เลือกไม่ใช้") ของการประมวลผลดังกล่าว อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ใช้ไม่ได้ในกรณีที่การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ภายใต้กฎหมายของยุโรปเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
- การประมวลผลเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการตามสัญญากับผู้ใช้และ / หรือสำหรับการดำเนินการตามมาตรการก่อนทำสัญญา
- การประมวลผลเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันทางกฎหมายที่ผู้ควบคุมต้องอยู่ภายใต้;
- การประมวลผลเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานที่ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือในการใช้อำนาจสาธารณะที่ตกเป็นของผู้ควบคุมข้อมูล
- การประมวลผลเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการแสวงหาผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลหรือบุคคลที่สาม

อย่างไรก็ตามเป็นไปได้เสมอที่จะขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลชี้แจงพื้นฐานทางกฎหมายที่เป็นรูปธรรมของการดำเนินการประมวลผลแต่ละรายการและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อระบุว่าการประมวลผลนั้นเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดโดยสัญญาหรือจำเป็นในการสรุปสัญญา

สถานที่

ข้อมูลจะได้รับการประมวลผลที่สำนักงานใหญ่ด้านปฏิบัติการของผู้ควบคุมข้อมูลและในสถานที่อื่นใดที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการประมวลผลตั้งอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกถ่ายโอนไปยังประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศที่คุณอาศัยอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ดำเนินการโปรดดูส่วนรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ใช้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลนอกสหภาพยุโรปหรือไปยังองค์กรระหว่างประเทศภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศของรัฐหรือก่อตั้งขึ้นโดยสองประเทศหรือมากกว่านั้นเช่น UN รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัย นำมาใช้โดย Data Controller เพื่อปกป้องข้อมูล
ในกรณีที่การถ่ายโอนอย่างใดอย่างหนึ่งที่อธิบายไว้เกิดขึ้นผู้ใช้อาจอ้างถึงส่วนที่เกี่ยวข้องของเอกสารนี้หรือขอข้อมูลจากผู้ควบคุมโดยติดต่อเขาตามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ในตอนต้น


ระยะเวลาเก็บรักษา

ข้อมูลจะได้รับการประมวลผลและจัดเก็บตามเวลาที่กำหนดตามวัตถุประสงค์ที่เก็บรวบรวม
ดังนั้น:
ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างผู้ควบคุมและผู้ใช้จะถูกเก็บรักษาไว้จนกว่าการดำเนินการตามสัญญาดังกล่าวจะเสร็จสิ้น
ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ที่เป็นผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมจะถูกเก็บรักษาไว้จนกว่าความสนใจดังกล่าวจะเป็นที่พอใจ คุณสามารถขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายที่ผู้ควบคุมติดตามได้ในส่วนที่เกี่ยวข้องของเอกสารนี้หรือโดยการติดต่อผู้ควบคุม

เมื่อการประมวลผลขึ้นอยู่กับความยินยอมของคุณผู้ควบคุมอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานขึ้นจนกว่าความยินยอมดังกล่าวจะถูกเพิกถอน นอกจากนี้ผู้ควบคุมอาจมีหน้าที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลานานขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันทางกฎหมายหรือตามคำสั่งของผู้มีอำนาจ
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกลบ ดังนั้นเมื่อสิ้นสุดช่วงเวลานี้สิทธิ์ในการเข้าถึงการยกเลิกการแก้ไขและสิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูลจะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป


วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล

ข้อมูลผู้ใช้ถูกรวบรวมเพื่อให้เจ้าของสามารถให้บริการได้ตลอดจนเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้: การเข้าถึงบัญชีในบริการของบุคคลที่สาม, การติดต่อผู้ใช้, การจัดการผู้ติดต่อและการส่งข้อความ, การจัดการการชำระเงิน, การจัดการการสนับสนุนและการร้องขอการติดต่อ, โฮสติ้งและแบ็กเอนด์ โครงสร้างพื้นฐานการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาคุณสมบัติโซเชียลการจัดการแท็กสถิติ
การโต้ตอบกับแพลตฟอร์มการสนับสนุนและข้อเสนอแนะการโต้ตอบตามสถานที่ตั้งการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลบนอุปกรณ์ของผู้ใช้การป้องกันสแปมการโฆษณาการลงทะเบียนและการรับรองความถูกต้องรีมาร์เก็ตติ้งและการกำหนดเป้าหมายตามพฤติกรรมการทดสอบเนื้อหาและคุณลักษณะ (การทดสอบ A / B) การถ่ายโอนข้อมูล นอกสหภาพยุโรปและการดูเนื้อหาจากแพลตฟอร์มภายนอก
หากต้องการทราบข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการประมวลผลและข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับแต่ละวัตถุประสงค์ผู้ใช้อาจอ้างถึงส่วนที่เกี่ยวข้องของเอกสารนี้


การโต้ตอบกับโซเชียลเน็ตเวิร์กและแพลตฟอร์มภายนอก
การทำแผนที่ความร้อนและการบันทึกเซสชัน
การโต้ตอบกับแพลตฟอร์มแชทสด
สำหรับคำขอใด ๆ เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลของคุณบน dragorossoeditore.it เขียนถึงเราที่ dragorossoeditore@gmail.com. แอปพลิเคชันนี้ไม่รองรับคำขอ "อย่าติดตาม" หากต้องการทราบว่าบริการของบุคคลที่สามที่ใช้นั้นสนับสนุนหรือไม่โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขา


การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ผู้ควบคุมข้อมูลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลาโดยการโฆษณาต่อผู้ใช้ในหน้านี้ ดังนั้นโปรดอ่านหน้านี้บ่อยๆโดยอ้างอิงวันที่ของการแก้ไขครั้งล่าสุดที่ระบุไว้ที่ด้านล่าง ในกรณีที่ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ผู้ใช้จะต้องหยุดใช้แอปพลิเคชันนี้และอาจขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลลบข้อมูลส่วนบุคคลของตน เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนหน้านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมไว้จนถึงขณะนั้น


คำจำกัดความและการอ้างอิงทางกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล (หรือข้อมูล)

ข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาที่ระบุหรือระบุตัวตนได้แม้โดยทางอ้อมโดยการอ้างอิงข้อมูลอื่นใดรวมถึงหมายเลขประจำตัวส่วนบุคคล


ข้อมูลการใช้งาน

นี่คือข้อมูลที่รวบรวมโดยอัตโนมัติโดยแอปพลิเคชันนี้ (หรือโดยแอปพลิเคชันบุคคลที่สามที่แอปพลิเคชันนี้ใช้) รวมถึงที่อยู่ IP หรือชื่อโดเมนของคอมพิวเตอร์ที่ใช้โดยผู้ใช้ที่เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันนี้ที่อยู่ URI (Uniform Resource Identifier) เวลา ของคำขอวิธีการที่ใช้ในการส่งคำขอไปยังเซิร์ฟเวอร์ขนาดของไฟล์ที่ได้รับในการตอบกลับรหัสตัวเลขที่ระบุสถานะของการตอบกลับจากเซิร์ฟเวอร์ (สำเร็จข้อผิดพลาด ฯลฯ ) ประเทศต้นทาง ลักษณะของเบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการที่ใช้โดยผู้เยี่ยมชมความหมายชั่วคราวต่างๆของการเยี่ยมชม (เช่นเวลาที่ใช้ในแต่ละหน้า) และรายละเอียดของแผนการเดินทางที่ตามมาในแอปพลิเคชันโดยมีการอ้างอิงโดยเฉพาะกับลำดับของหน้าที่ปรึกษา พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการและสภาพแวดล้อมไอทีของผู้ใช้


ผู้ใช้

บุคคลที่ใช้แอปพลิเคชันนี้ซึ่งจะต้องตรงกับหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลที่กำลังดำเนินการ


สนใจ

บุคคลธรรมดาหรือตามกฎหมายที่ข้อมูลส่วนบุคคลอ้างถึง


ตัวประมวลผลข้อมูล (หรือผู้จัดการ)

บุคคลธรรมดาบุคคลตามกฎหมายการบริหารราชการและหน่วยงานสมาคมหรือองค์กรอื่นใดที่ได้รับการแต่งตั้งโดยผู้ควบคุมข้อมูลสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้


ผู้ควบคุมข้อมูล (หรือเจ้าของ)

บุคคลธรรมดานิติบุคคลการบริหารราชการและหน่วยงานสมาคมหรือองค์กรอื่นใดที่รับผิดชอบร่วมกับเจ้าของรายอื่นสำหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์วิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและเครื่องมือที่ใช้รวมถึงโปรไฟล์ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง ต่อการทำงานและการใช้งานแอปพลิเคชันนี้ ผู้ควบคุมข้อมูลเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นเป็นเจ้าของแอปพลิเคชันนี้


แอปพลิเคชันนี้

เครื่องมือฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้


คุ้กกี้

ข้อมูลส่วนน้อยที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้ใช้


การอ้างอิงทางกฎหมาย

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของระบบกฎหมายที่บังคับใช้ กฎระเบียบของสหภาพยุโรป 2016/679 และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของสวิส (LPD)
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้เฉพาะกับแอปพลิเคชันนี้


สิทธิ์ Facebook ที่ต้องการโดยแอปพลิเคชันนี้

แอปพลิเคชันนี้อาจต้องการการอนุญาตบางอย่างของ Facebook ที่อนุญาตให้ดำเนินการกับบัญชี Facebook ของผู้ใช้และรวบรวมข้อมูลรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลจากแอปพลิเคชัน บริการนี้ช่วยให้แอปพลิเคชันนี้เชื่อมต่อกับบัญชีของผู้ใช้บนโซเชียลเน็ตเวิร์ก Facebook ซึ่งจัดทำโดย Facebook Inc.
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ด้านล่างโปรดดู เอกสารการอนุญาต และ นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Facebook


ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐานของผู้ใช้ที่ลงทะเบียนบน Facebook ซึ่งโดยปกติจะมีข้อมูลต่อไปนี้: Id, ชื่อ, รูปภาพ, เพศและภาษาและในบางกรณี Facebook "Friends" หากผู้ใช้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมต่อสาธารณะข้อมูลเดียวกันนี้จะพร้อมใช้งาน


รายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลถูกรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้และใช้บริการต่อไปนี้:

เข้าถึงบัญชีในบริการของบุคคลที่สาม

บริการประเภทนี้อนุญาตให้แอปพลิเคชันนี้นำข้อมูลจากบัญชีของคุณไปใช้กับบริการของบุคคลที่สามและดำเนินการกับบริการเหล่านี้
บริการเหล่านี้ไม่ได้เปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ แต่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ใช้โดยชัดแจ้ง


เข้าถึงบัญชี Twitter (Twitter, Inc. )

บริการนี้ช่วยให้แอปพลิเคชันนี้เชื่อมต่อกับบัญชีของผู้ใช้บนโซเชียลเน็ตเวิร์ก Twitter ซึ่งจัดหาโดย Twitter, Inc.
ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวม: ข้อมูลประเภทต่างๆตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริการ
สถานที่ของการประมวลผล: สหรัฐอเมริกา - นโยบายความเป็นส่วนตัว


เข้าถึงบัญชี Facebook (แอปพลิเคชันนี้)

บริการนี้ช่วยให้แอปพลิเคชันนี้เชื่อมต่อกับบัญชีของผู้ใช้บนโซเชียลเน็ตเวิร์ก Facebook ซึ่งจัดทำโดย Facebook, Inc.
สิทธิ์ที่จำเป็น: การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว
สถานที่ของการประมวลผล: สหรัฐอเมริกา - นโยบายความเป็นส่วนตัว


อรรถกถาเนื้อหา

บริการแสดงความคิดเห็นอนุญาตให้ผู้ใช้กำหนดและเผยแพร่ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของแอปพลิเคชันนี้
ผู้ใช้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่กำหนดโดยเจ้าของยังสามารถแสดงความคิดเห็นในรูปแบบที่ไม่ระบุตัวตน หากข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้ให้มารวมถึงอีเมลอาจใช้เพื่อส่งการแจ้งเตือนความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาเดียวกัน ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาของความคิดเห็นของตน
หากมีการติดตั้งบริการแสดงความคิดเห็นที่ให้บริการโดยบุคคลที่สามเป็นไปได้ว่าแม้ว่าผู้ใช้จะไม่ได้ใช้บริการแสดงความคิดเห็น แต่บริการดังกล่าวจะรวบรวมข้อมูลการเข้าชมที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่มีการติดตั้งบริการแสดงความคิดเห็น


ความคิดเห็นของ Facebook (Facebook, Inc. )

Facebook Comments เป็นบริการที่ดำเนินการโดย Facebook, Inc. ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถแสดงความคิดเห็นและแบ่งปันได้ภายในแพลตฟอร์ม Facebook
ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวม: คุกกี้และข้อมูลการใช้งาน
สถานที่ของการประมวลผล: สหรัฐอเมริกา - นโยบายความเป็นส่วนตัว


ติดต่อผู้ใช้

การจัดการการชำระเงิน

บริการจัดการการชำระเงินอนุญาตให้แอปพลิเคชันนี้ประมวลผลการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตการโอนเงินผ่านธนาคารหรือวิธีการอื่น ๆ ข้อมูลที่ใช้สำหรับการชำระเงินได้มาโดยตรงจากผู้จัดการของบริการชำระเงินที่ร้องขอโดยไม่ได้รับการประมวลผลโดยแอปพลิเคชันนี้
บริการเหล่านี้บางอย่างอาจอนุญาตให้เราส่งข้อความตามกำหนดเวลาถึงคุณเช่นอีเมลที่มีใบแจ้งหนี้หรือการแจ้งเตือนการชำระเงิน


เพย์พาล (PayPal)

PayPal เป็นบริการชำระเงินที่ให้บริการโดย PayPal Inc. ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถชำระเงินออนไลน์ได้
ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวม: ข้อมูลประเภทต่างๆตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริการ
สถานที่ดำเนินการ: ดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ PayPal - นโยบาย ความเป็นส่วนตัว


โฮสติ้งและโครงสร้างพื้นฐานแบ็กเอนด์

บริการประเภทนี้มีฟังก์ชันในการโฮสต์ข้อมูลและไฟล์ที่อนุญาตให้แอปพลิเคชันนี้ทำงานอนุญาตการแจกจ่ายและจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมใช้งานเพื่อมอบฟังก์ชันเฉพาะของแอปพลิเคชันนี้
บริการเหล่านี้บางส่วนดำเนินการผ่านเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ทางภูมิศาสตร์ในสถานที่ต่างกันทำให้ยากที่จะระบุตำแหน่งที่แน่นอนที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล


Google Cloud Storage (Google Ireland Limited)

Google Cloud Storage เป็นบริการโฮสติ้งที่ให้บริการโดย Google Ireland Limited
ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวม: ข้อมูลประเภทต่างๆตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริการ
สถานที่ดำเนินการ: ไอร์แลนด์ - นโยบายความเป็นส่วนตัว


รายชื่อผู้รับจดหมายหรือจดหมายข่าว (แอปพลิเคชันนี้)

โดยการลงทะเบียนในรายชื่อผู้รับจดหมายหรือจดหมายข่าวที่อยู่อีเมลของผู้ใช้จะถูกเพิ่มลงในรายชื่อผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติซึ่งอาจมีการส่งข้อความอีเมลที่มีข้อมูลรวมถึงข้อมูลลักษณะทางการค้าและการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันนี้ นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ในรายการนี้อันเป็นผลมาจากการลงทะเบียนกับแอปพลิเคชันนี้หรือหลังจากทำการสั่งซื้อ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวม: รหัสไปรษณีย์เมืองนามสกุลคุกกี้วันเกิดข้อมูลการใช้งานอีเมลที่อยู่ประเทศชื่อหมายเลขโทรศัพท์อาชีพจังหวัดชื่อธุรกิจและเว็บไซต์


ติดต่อทางโทรศัพท์ (แอปพลิเคชันนี้)

ผู้ใช้ที่ให้หมายเลขโทรศัพท์อาจได้รับการติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันนี้รวมทั้งเพื่อตอบสนองคำขอการสนับสนุน
ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวม: หมายเลขโทรศัพท์


แบบฟอร์มติดต่อ (ใบสมัครนี้)

ผู้ใช้โดยการกรอกแบบฟอร์มการติดต่อพร้อมข้อมูลของตนยินยอมให้ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการตอบสนองต่อคำร้องขอข้อมูลคำพูดหรือวัตถุประสงค์อื่นใดที่ระบุไว้ในส่วนหัวของแบบฟอร์ม
ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวม: รหัสไปรษณีย์เมืองรหัสภาษีนามสกุลวันเกิดอีเมล ID ผู้ใช้ที่อยู่ประเทศชื่อหมายเลขโทรศัพท์หมายเลข VAT อาชีพจังหวัดชื่อธุรกิจเพศอุตสาหกรรมเว็บไซต์และ ข้อมูลประเภทต่างๆ


ตัวจัดการการติดต่อและข้อความ

บริการประเภทนี้ทำให้สามารถจัดการฐานข้อมูลรายชื่ออีเมลผู้ติดต่อทางโทรศัพท์หรือรายชื่อติดต่อประเภทอื่น ๆ ที่ใช้ในการสื่อสารกับผู้ใช้
บริการเหล่านี้อาจอนุญาตให้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวันที่และเวลาในการดูข้อความของผู้ใช้ตลอดจนการโต้ตอบของผู้ใช้กับข้อความเหล่านี้เช่นข้อมูลเกี่ยวกับการคลิกลิงก์ที่รวมอยู่ในข้อความ


Mailgun (Mailgun, Inc. )

Mailgun คือบริการจัดการที่อยู่และบริการจัดส่งอีเมลโดย Mailgun, Inc.
ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวม: นามสกุล, คุกกี้, วันเกิด, ข้อมูลการใช้งาน, อีเมล, ที่อยู่, ประเทศ, ชื่อ, หมายเลขโทรศัพท์, อาชีพ, เพศและข้อมูลประเภทต่างๆ
สถานที่ดำเนินการ: สหรัฐอเมริกา - นโยบายความเป็นส่วนตัว


การโต้ตอบกับแพลตฟอร์มแชทสด

บริการประเภทนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับแพลตฟอร์มแชทสดที่จัดการโดยบุคคลที่สามได้โดยตรงจากหน้าของแอปพลิเคชันนี้ สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ใช้ติดต่อบริการสนับสนุนของแอปพลิเคชันนี้หรือแอปพลิเคชันนี้เพื่อติดต่อผู้ใช้ในขณะที่เขา / เธอกำลังเรียกดูหน้า
ในกรณีที่มีการติดตั้งบริการสำหรับการโต้ตอบกับแพลตฟอร์มแชทสดเป็นไปได้ว่าแม้ว่าผู้ใช้จะไม่ได้ใช้บริการ แต่จะรวบรวมข้อมูลการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่มีการติดตั้ง ยิ่งไปกว่านั้นอาจมีการบันทึกการสนทนาแชทสด


การโต้ตอบกับเครือข่ายสังคมและแพลตฟอร์มภายนอก

บริการประเภทนี้ช่วยให้คุณสามารถโต้ตอบกับโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือแพลตฟอร์มภายนอกอื่น ๆ ได้โดยตรงจากหน้าของแอปพลิเคชันนี้
การโต้ตอบและข้อมูลที่ได้รับจากแอปพลิเคชันนี้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายโซเชียล
หากมีการติดตั้งบริการสำหรับการโต้ตอบกับโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นไปได้ว่าแม้ว่าผู้ใช้จะไม่ได้ใช้บริการ แต่ก็จะรวบรวมข้อมูลการจราจรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่มีการติดตั้ง


ปุ่ม YouTube และวิดเจ็ตโซเชียล (Google Ireland Limited)

ปุ่มโซเชียลและวิดเจ็ตของ YouTube เป็นบริการสำหรับการโต้ตอบกับเครือข่ายโซเชียลของ YouTube ที่ให้บริการโดย Google Ireland Limited
ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวม: ข้อมูลการใช้งาน
สถานที่ประมวลผล: ไอร์แลนด์ - นโยบายความเป็นส่วนตัว


ปุ่ม PayPal และวิดเจ็ต (PayPal)

ปุ่มและวิดเจ็ตของ PayPal เป็นบริการสำหรับการโต้ตอบกับแพลตฟอร์ม PayPal ที่ให้บริการโดย PayPal Inc.
ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวม: คุกกี้และข้อมูลการใช้งาน
สถานที่ดำเนินการ: ดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Paypal - นโยบาย ความเป็นส่วนตัว


ปุ่ม "ถูกใจ" ของ Facebook และวิดเจ็ตโซเชียล (Facebook, Inc. )

ปุ่ม "ไลค์" ของ Facebook และวิดเจ็ตโซเชียลคือบริการปฏิสัมพันธ์บนเครือข่ายโซเชียลของ Facebook ซึ่งจัดทำโดย Facebook, Inc.
ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวม: คุกกี้และข้อมูลการใช้งาน
สถานที่ของการประมวลผล: สหรัฐอเมริกา - นโยบายความเป็นส่วนตัว


สถิติ

บริการที่มีอยู่ในส่วนนี้ช่วยให้ผู้ควบคุมข้อมูลสามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลการจราจรและทำหน้าที่ติดตามพฤติกรรมของผู้ใช้


สถิติ Flazio

Flazio ให้บริการสถิติที่วิเคราะห์และแสดงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวม: คุกกี้และข้อมูลการใช้งาน
สถานที่ดำเนินการ: ไอร์แลนด์ - ยกเลิกนโยบายความเป็นส่วนตัว


การถ่ายโอนข้อมูลนอกสหภาพยุโรป

ผู้ควบคุมข้อมูลอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมภายในสหภาพยุโรปไปยังประเทศที่สาม (เช่นประเทศที่ไม่ใช่สหภาพยุโรปทั้งหมด) ตามหลักกฎหมายที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น ดังนั้นการถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวจะดำเนินการตามหนึ่งในฐานทางกฎหมายที่อธิบายไว้ด้านล่าง
ผู้ใช้อาจขอข้อมูลจากผู้ควบคุมเกี่ยวกับพื้นฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริการแต่ละอย่าง


การแสดงเนื้อหาจากแพลตฟอร์มภายนอก

บริการประเภทนี้ช่วยให้คุณสามารถดูเนื้อหาที่โฮสต์บนแพลตฟอร์มภายนอกได้โดยตรงจากหน้าของแอปพลิเคชันนี้และเพื่อโต้ตอบกับพวกเขา
ในกรณีที่มีการติดตั้งบริการประเภทนี้อาจเป็นไปได้ว่าแม้ว่าผู้ใช้จะไม่ได้ใช้บริการ แต่จะรวบรวมข้อมูลการจราจรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่มีการติดตั้ง


Google Fonts (Google Ireland Limited)

Google Fonts เป็นบริการแสดงแบบอักษรที่ดำเนินการโดย Google Ireland Limited ซึ่งอนุญาตให้แอปพลิเคชันนี้รวมเนื้อหาดังกล่าวลงในหน้าเว็บ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวม: ข้อมูลการใช้งานและข้อมูลประเภทต่างๆตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริการ
สถานที่ของการประมวลผล: สหรัฐอเมริกา - นโยบายความเป็นส่วนตัว.


การโต้ตอบตามสถานที่ตั้ง
ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่ไม่ต่อเนื่อง (แอปพลิเคชันนี้)

แอปพลิเคชันนี้อาจรวบรวมใช้และแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของผู้ใช้เพื่อให้บริการตามตำแหน่ง
เบราว์เซอร์และอุปกรณ์ส่วนใหญ่มีเครื่องมือเริ่มต้นเพื่อปฏิเสธการติดตามทางภูมิศาสตร์ หากผู้ใช้อนุญาตโดยชัดแจ้งความเป็นไปได้นี้แอปพลิเคชันนี้อาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่แท้จริงของเขาหรือเธอ
การแปลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของผู้ใช้เกิดขึ้นในลักษณะที่ไม่ต่อเนื่องตามคำขอเฉพาะของผู้ใช้หรือเมื่อผู้ใช้ไม่ได้ระบุสถานที่ที่เขาอยู่ในฟิลด์ที่เหมาะสมและอนุญาตให้แอปพลิเคชันตรวจหาตำแหน่งโดยอัตโนมัติ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวม: ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์


วิดเจ็ต Instagram (Instagram, Inc. )

Instagram เป็นบริการแสดงภาพที่ดำเนินการโดย Instagram, Inc. ซึ่งอนุญาตให้แอปพลิเคชันนี้รวมเนื้อหาดังกล่าวไว้ในหน้า
ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวม: คุกกี้และข้อมูลการใช้งาน
สถานที่ดำเนินการ: สหรัฐอเมริกา - นโยบายความเป็นส่วนตัว


วิดเจ็ตวิดีโอ YouTube (Google Ireland Limited)

YouTube เป็นบริการดูเนื้อหาวิดีโอที่จัดการโดย Google Ireland Limited ซึ่งอนุญาตให้แอปพลิเคชันนี้รวมเนื้อหาดังกล่าวลงในหน้าเว็บ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวม: คุกกี้และข้อมูลการใช้งาน
สถานที่ดำเนินการ: ไอร์แลนด์ - นโยบายความเป็นส่วนตัว


การป้องกันสแปม

บริการประเภทนี้จะวิเคราะห์ปริมาณการใช้งานของแอปพลิเคชันนี้ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เพื่อกรองออกจากส่วนของการเข้าชมข้อความและเนื้อหาที่รับรู้ว่าเป็นสแปม


Google reCAPTCHA (Google Ireland Limited)

Google reCAPTCHA เป็นบริการป้องกันสแปมที่ให้บริการโดย Google Ireland Limited
การใช้ระบบ reCAPTCHA อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดการใช้งานของ Google
ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวม: คุกกี้และข้อมูลการใช้งาน
สถานที่ประมวลผล: ไอร์แลนด์ - นโยบายความเป็นส่วนตัว


การลงทะเบียนและการรับรองความถูกต้อง

โดยการลงทะเบียนหรือรับรองความถูกต้องผู้ใช้อนุญาตให้แอปพลิเคชันระบุตัวตนและให้สิทธิ์เข้าถึงบริการเฉพาะ
บริการลงทะเบียนและรับรองความถูกต้องอาจได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลที่สามทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ระบุไว้ด้านล่าง หากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแอปพลิเคชันนี้อาจเข้าถึงข้อมูลบางส่วนที่จัดเก็บโดยบริการของบุคคลที่สามที่ใช้สำหรับการลงทะเบียนหรือระบุตัวตน


การรับรองความถูกต้องของ Facebook (Facebook, Inc. )

Facebook Authentication คือบริการลงทะเบียนและรับรองความถูกต้องโดย Facebook, Inc. และเชื่อมต่อกับเครือข่ายสังคม Facebook
ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวม: ข้อมูลประเภทต่างๆตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริการ
สถานที่ประมวลผล: สหรัฐอเมริกา - นโยบายความเป็นส่วนตัว


เข้าสู่ระบบด้วย PayPal (PayPal)

เข้าสู่ระบบด้วย PayPal เป็นบริการลงทะเบียนและรับรองความถูกต้องโดย PayPal Inc. และเชื่อมต่อกับเครือข่าย PayPal
ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวม: ข้อมูลประเภทต่างๆตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริการ
สถานที่รักษา: ดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Paypal - นโยบายความเป็นส่วนตัว


วิดเจ็ต Google Maps (Google Ireland Limited)

Google Maps เป็นบริการสร้างภาพแผนที่ที่จัดการโดย Google Ireland Limited ซึ่งอนุญาตให้แอปพลิเคชันนี้รวมเนื้อหาดังกล่าวไว้ในหน้าเว็บ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวม: คุกกี้และข้อมูลการใช้งาน
สถานที่ของการประมวลผล: ไอร์แลนด์ - นโยบายความเป็นส่วนตัว


การวิเคราะห์และพยากรณ์ข้อมูลผู้ใช้ ("การทำโปรไฟล์")

เจ้าของอาจประมวลผลข้อมูลการใช้งานที่รวบรวมผ่านแอปพลิเคชันนี้เพื่อสร้างหรืออัปเดตโปรไฟล์ผู้ใช้ การรักษาประเภทนี้ช่วยให้เจ้าของสามารถประเมินทางเลือกความชอบและพฤติกรรมของผู้ใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในส่วนต่างๆของเอกสารนี้

นอกจากนี้ยังสามารถสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้ได้ด้วยเครื่องมืออัตโนมัติเช่นอัลกอริทึมซึ่งบุคคลที่สามสามารถนำเสนอได้เช่นกัน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมการทำโปรไฟล์ผู้ใช้อาจอ้างถึงส่วนต่างๆของเอกสารนี้
ผู้ใช้มีสิทธิ์คัดค้านกิจกรรมการทำโปรไฟล์นี้ได้ตลอดเวลา หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ของผู้ใช้และวิธีการใช้สิทธิ์ผู้ใช้อาจอ้างถึงส่วนของเอกสารนี้ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ของผู้ใช้


การขายสินค้าและบริการออนไลน์

ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมจะใช้เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้หรือเพื่อขายผลิตภัณฑ์รวมถึงการชำระเงินและการจัดส่ง ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมเพื่อสรุปการชำระเงินอาจเกี่ยวข้องกับบัตรเครดิตบัญชีธนาคารที่ใช้ในการโอนเงินหรือเครื่องมือการชำระเงินอื่น ๆ ที่มีให้ ข้อมูลการชำระเงินที่รวบรวมโดยแอปพลิเคชันนี้ขึ้นอยู่กับระบบการชำระเงินที่ใช้


สิทธิ์ของผู้ใช้

ผู้ใช้อาจใช้สิทธิ์บางอย่างโดยอ้างอิงข้อมูลที่ประมวลผลโดยผู้ควบคุมข้อมูล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้มีสิทธิ์ที่จะ:
- ถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา ผู้ใช้อาจเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่แสดงไว้ก่อนหน้านี้
- คัดค้านการประมวลผลข้อมูลของตน คุณสามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลของคุณได้เมื่อดำเนินการตามหลักกฎหมายนอกเหนือจากความยินยอม รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ในการคัดค้านมีอยู่ในส่วนด้านล่าง
- เข้าถึงข้อมูลของตนเอง ผู้ใช้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลที่ประมวลผลโดยผู้ควบคุมข้อมูลในบางแง่มุมของการประมวลผลและรับสำเนาของข้อมูลที่ประมวลผล
- ตรวจสอบและขอการแก้ไข ผู้ใช้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของตนและขอให้อัปเดตหรือแก้ไขได้
- รับข้อ จำกัด ของการประมวลผล เมื่อตรงตามเงื่อนไขบางประการผู้ใช้อาจขอให้ จำกัด การประมวลผลข้อมูลของตนได้ ในกรณีนี้ผู้ควบคุมข้อมูลจะไม่ประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการเก็บรักษาข้อมูล
- ขอรับการยกเลิกหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา เมื่อตรงตามเงื่อนไขบางประการผู้ใช้อาจขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลลบข้อมูลได้
- รับข้อมูลของตนเองหรือโอนไปยังเจ้าของรายอื่น ผู้ใช้มีสิทธิ์ที่จะรับข้อมูลของตนในรูปแบบที่มีโครงสร้างใช้กันทั่วไปและเครื่องอ่านได้และในกรณีที่เป็นไปได้ทางเทคนิคที่จะถ่ายโอนข้อมูลโดยไม่มีอุปสรรคไปยังตัวควบคุมอื่น ข้อกำหนดนี้มีผลบังคับใช้เมื่อข้อมูลถูกประมวลผลโดยวิธีอัตโนมัติและการประมวลผลจะขึ้นอยู่กับความยินยอมของผู้ใช้ซึ่งเป็นสัญญาที่ผู้ใช้เป็นคู่สัญญาหรือมาตรการทางสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้น
- เสนอเรื่องร้องเรียน ผู้ใช้อาจยื่นเรื่องร้องเรียนกับหน่วยงานกำกับดูแลการปกป้องข้อมูลที่มีอำนาจหรือดำเนินการทางกฎหมาย

รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิ์ในการวัตถุ

เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลถูกประมวลผลเพื่อประโยชน์สาธารณะในการใช้อำนาจสาธารณะที่ตกเป็นของผู้ควบคุมข้อมูลหรือเพื่อติดตามผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลผู้ใช้มีสิทธิ์คัดค้านการประมวลผลด้วยเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เฉพาะของตน
ผู้ใช้ควรทราบว่าหากข้อมูลของตนได้รับการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรงผู้ใช้อาจคัดค้านการประมวลผลโดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ หากต้องการทราบว่าผู้ควบคุมข้อมูลประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรงหรือไม่ผู้ใช้อาจอ้างถึงส่วนต่างๆของเอกสารนี้

วิธีการใช้สิทธิ

ในการใช้สิทธิ์ของผู้ใช้ผู้ใช้อาจส่งคำร้องขอไปยังรายละเอียดการติดต่อของผู้ควบคุมที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ คำขอจะยื่นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและดำเนินการโดยผู้ควบคุมโดยเร็วที่สุดไม่ว่าในกรณีใด ๆ ภายในหนึ่งเดือน


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
การขายสินค้าและบริการออนไลน์

ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมจะใช้สำหรับการให้บริการแก่ผู้ใช้หรือเพื่อการขายผลิตภัณฑ์รวมถึงการชำระเงินและการจัดส่งที่เป็นไปได้
ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมเพื่อสรุปการชำระเงินอาจเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิตบัญชีธนาคารที่ใช้ในการโอนเงินหรือเครื่องมือการชำระเงินอื่น ๆ ที่มีให้ ข้อมูลการชำระเงินที่รวบรวมโดยแอปพลิเคชันนี้ขึ้นอยู่กับระบบการชำระเงินที่ใช้


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาการป้องกันทางกฎหมาย

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อาจถูกใช้เพื่อการป้องกันโดยเจ้าของในศาลหรือในขั้นตอนการเตรียมการของการจัดตั้งที่เป็นไปได้จากการใช้งานบริการเดียวกันหรือที่เกี่ยวข้องโดยผู้ใช้ในทางที่ผิด
ผู้ใช้ประกาศให้ทราบว่าผู้ควบคุมข้อมูลอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลตามคำร้องขอของหน่วยงานสาธารณะ


บันทึกระบบและการบำรุงรักษา

เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานและการบำรุงรักษาแอปพลิเคชันนี้และบริการของบุคคลภายนอกใด ๆ ที่ใช้โดยแอปพลิเคชันนี้อาจรวบรวมบันทึกของระบบเช่นไฟล์ที่บันทึกการโต้ตอบและอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลเช่นที่อยู่ IP ของผู้ใช้


การใช้สิทธิโดยผู้ใช้

อาสาสมัครที่อ้างถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อ้างถึงมีสิทธิ์ได้ตลอดเวลาที่จะได้รับการยืนยันการมีอยู่หรือข้อมูลอื่น ๆ ดังกล่าวที่ผู้ควบคุมข้อมูลเพื่อทราบเนื้อหาและที่มาเพื่อขอสำเนาของข้อมูลทั้งหมดที่ประมวลผลเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง หรือร้องขอการรวมบัญชีและข้อมูลที่ประมวลผลอัปเดตแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบที่ไม่เปิดเผยตัวตนหรือบล็อกข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลโดยละเมิดกฎหมายและคัดค้านไม่ว่าในกรณีใด ๆ ด้วยเหตุผลที่ถูกต้องตามกฎหมายการปฏิบัติของพวกเขา ควรส่งคำขอไปยังผู้ควบคุมข้อมูล

ติดต่อ

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โปรดติดต่อเราได้ที่ dragorossoeditore@gmail.com.


วันที่แก้ไขครั้งล่าสุด: 24/10/2023
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

facebook
instagram
twitter
whatsapp
messenger
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.