NewCondition $ 18.95
In Stock
fuji-l-equilibrio-dei-mondi

NewCondition $ 12.53
In Stock
come-il-primo-giorno come-il-primo-giorno

NewCondition $ 14.74
In Stock
strano-amore

NewCondition $ 16.11
In Stock
da-cuore-a-cuore

NewCondition $ 16.11
In Stock
i-caduti-di-melicucco

NewCondition $ 15.22
In Stock
il-drago-senza-coda

NewCondition $ 18.95
In Stock
trame-itineranti-alessandra-cotoloni

NewCondition $ 16.11
In Stock
estranea

NewCondition $ 6.32
In Stock
custonaci-mirabilia-dei

NewCondition $ 14.32
In Stock
emozioni

NewCondition $ 9.27
In Stock
mon-petit-jesus-michele-gatta

NewCondition $ 14.32
In Stock
cuoricino-amore-felino-giorgio-riganti

NewCondition $ 12.64
Out Of Stock
ribes-nadia-arnice

NewCondition $ 15.79
In Stock
contro-le-onde-del-mare

NewCondition $ 8.42
In Stock
tutto-e-perfetto-come

NewCondition $ 14.74
In Stock
origami

NewCondition $ 20.59
In Stock
luomo-dalla-pelle-di-pietra

NewCondition $ 20.59
In Stock
viale-del-re-14

1 2 2

DRAGOROSSO EDITORE

PRIVACY POLICY

Այս Դիմումը հավաքում է իր Օգտագործողների որոշ Անձնական Տվյալներ:


Տվյալների վերահսկիչ

Անուն: DRAGOROSSO EDITORE

Ֆիսկալ օրենսգիրք: 03905570127

Հասցե: via Fratelli Bandiera 4 - 21040 - Vedano Olona (VA)

Էլ: dragorossoeditore@gmail.com


Հավաքված տվյալների տեսակը

Սույն Դիմումի կողմից հավաքված Անհատական տվյալների շարքում, անկախ կամ երրորդ անձանց միջոցով, նշվում են. Էլ. Փոստ, անուն, ազգանուն, քուքի, օգտագործման տվյալներ, հեռախոսահամար, մասնագիտություն, մարզ, երկիր, փոստային ինդեքս, ծննդյան ամսաթիվ, քաղաք, հասցե, բիզնես Անունը, վեբ կայքը, տվյալների տարբեր տեսակները, սեռը, ԱԱՀ-ն, հարկային օրենսգիրքը, բիզնեսի ոլորտը, օգտվողի ID- ն, աշխարհագրական դիրքը, նկարը, իմ մասին, ծառայության օգտագործման ընթացքում բացահայտված տվյալները, Մականունը, տեսախցիկի թույլտվությունը և սարքերի յուրահատուկ նույնացուցիչները գովազդ (օրինակ ՝ Google Advertiser ID կամ IDFA նույնացուցիչ):
Հավաքված այլ անձնական տվյալները կարող են նշված լինել այս գաղտնիության քաղաքականության այլ բաժիններում կամ տվյալների հավաքագրման հետ միաժամանակ ցուցադրվող տեղեկատվական տեքստերի միջոցով:
Հավաքված տվյալների յուրաքանչյուր տեսակի վերաբերյալ ամբողջական մանրամասները տրամադրվում են սույն գաղտնիության քաղաքականության հատուկ բաժիններում կամ տվյալների հավաքագրումից առաջ ցուցադրված հատուկ տեղեկատվական տեքստերի միջոցով:
Անհատական տվյալները կարող են կամավոր մուտքագրվել Օգտագործողի կողմից կամ ավտոմատ կերպով հավաքվել սույն Հավելվածի օգտագործման ընթացքում:
Եթե այլ բան նշված չէ, այս դիմումի պահանջած բոլոր տվյալները պարտադիր են: Եթե Օգտատերը հրաժարվում է նրանց հաղորդակցվելուց, գուցե այս Դիմումի համար անհնար է մատուցել առայությունը: Այն դեպքերում, երբ այս Դիմումը որոշ Տվյալներ մատնանշում է որպես ընտրովի, Օգտագործողներն ազատ են զերծ մնալ այդպիսի տվյալների փոխանցումից ՝ առանց դրա որևէ հետևանք ունենալու theառայության մատչելիության կամ դրա գործունեության վրա:
Այն օգտվողները, ովքեր վստահ չեն, թե տվյալների պարտադիր մասում, խրախուսվում են կապվել Տվյալների վերահսկիչի հետ:
Սույն iesրագրի կամ սույն րագրի կողմից օգտագործվող երրորդ կողմի ծառայությունների սեփականատերերի կողմից Քուքիի կամ հետևման այլ գործիքների ցանկացած օգտագործումը, եթե այլ բան նախատեսված չէ, նպատակ ունի նույնականացնել Օգտատիրոջը և գրանցել նրանց նախընտրությունները նպատակներով, որոնք խստորեն կապված են ՏՏ կողմից պահանջվող ծառայության մատուցման հետ: Օգտագործող
Օգտատիրոջ կողմից որոշակի Անհատական տվյալներ չտրամադրելը կարող է խանգարել, որ այս Դիմումը տրամադրի իր ծառայությունները:
Օգտատերը ստանձնում է սույն Դիմումի միջոցով հրապարակված կամ տարածված երրորդ անձանց Անձնական տվյալների պատասխանատվությունը և երաշխավորում է, որ նա իրավունք ունի հաղորդակցվել կամ տարածել դրանք ՝ սեփականատիրոջն ազատելով երրորդ անձանց նկատմամբ ցանկացած պատասխանատվությունից:

Հավաքված տվյալների մշակման եղանակը և վայրը
Մշակման մեթոդներ

Տվյալների վերահսկիչը մշակում է Օգտագործողների անձնական տվյալները `ձեռնարկելով անվտանգության համապատասխան միջոցներ` կանխելու անձնական տվյալների չարտոնված մուտքը, բացահայտումը, փոփոխումը կամ ոչնչացումը:
Բուժումն իրականացվում է համակարգչային և (կամ) հեռուստատեսային գործիքների միջոցով, կազմակերպական մեթոդներով և տրամաբանությամբ, որոնք խստորեն կապված են նշված նպատակների հետ: Տվյալների վերահսկիչից բացի, որոշ դեպքերում, տվյալների կարող են մուտք գործել կայքի կազմակերպմանը ներգրավված աշխատողների կատեգորիաներ (վարչական, առևտրային, շուկայավարում, իրավաբան, համակարգի ադմինիստրատորներ) կամ արտաքին կողմեր (օրինակ ՝ երրորդ կողմի տեխնիկական ծառայություններ տրամադրողներ , փոստային առաքիչներ, հոսթինգի մատակարարներ, ՏՏ ընկերություններ, կապի գործակալություններ) նույնպես, անհրաժեշտության դեպքում, նշանակեցին Տվյալների վերահսկիչի կողմից տվյալների մշակողներ: Տվյալների մշակողների նորացված ցուցակը միշտ կարող է պահանջվել տվյալների վերահսկիչից:

Տվյալների մշակման իրավական հիմքերը

Տվյալների վերահսկիչը մշակում է Օգտատիրոջը վերաբերող անձնական տվյալները, եթե առկա է հետևյալ պայմաններից որևէ մեկը.
- Օգտատերը համաձայնություն է տվել մեկ կամ ավելի հատուկ նպատակների համար: Նշում. Որոշ իրավասություններում վերահսկիչը կարող է լիազորված լինել մշակել Անհատական տվյալներ առանց Օգտատիրոջ համաձայնության կամ ստորև նշված իրավական այլ հիմքերի, մինչև որ Օգտատերը չառարկի այդպիսի մշակումը («չհեռանա»): Այնուամենայնիվ, դա չի տարածվում, երբ Անհատական տվյալների մշակումը ղեկավարվում է Անհատական տվյալների պաշտպանության մասին եվրոպական օրենսդրությամբ.
- վերամշակումը անհրաժեշտ է Օգտատիրոջ հետ պայմանագիր կնքելու և (կամ) նախապայմանագրային միջոցառումներ կատարելու համար.
- վերամշակումն անհրաժեշտ է այն իրավական պարտավորությանը համապատասխանելու համար, որին ենթակա է վերահսկիչը.
- մշակումն անհրաժեշտ է հանրային շահերից բխող առաջադրանքի կատարման կամ տվյալների հսկիչին վերապահված պետական լիազորությունների իրականացման համար.
- մշակումը անհրաժեշտ է տվյալների վերահսկիչի կամ երրորդ կողմերի օրինական շահերի հետապնդման համար:

Այնուամենայնիվ, Տվյալների վերահսկիչին միշտ կարելի է խնդրել պարզաբանել յուրաքանչյուր վերամշակման գործողության կոնկրետ իրավական հիմքը և, մասնավորապես, հստակեցնել, թե արդյոք մշակումը հիմնված է պայմանագրով նախատեսված օրենքի՞ վրա, թե՞ անհրաժեշտ է պայմանագիր կնքելու համար:

Որտեղից

Տվյալները մշակվում են Տվյալների վերահսկիչի գործառնական շտաբում և ցանկացած այլ վայրում, որտեղ գտնվում են մշակման մեջ ներգրավված կողմերը: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք Տվյալների վերահսկիչին:
Ձեր անձնական տվյալները կարող են փոխանցվել այլ երկիր, քան այն երկիրը, որտեղ դուք գտնվում եք: Մշակման վայրի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար խնդրում ենք այցելել «Անձնական տվյալների մշակման մանրամասներ» բաժինը:
Օգտատերն իրավունք ունի տեղեկություններ ձեռք բերել Եվրամիության սահմաններից դուրս կամ միջազգային հանրային օրենսդրությամբ սահմանված միջազգային կազմակերպություն տվյալների փոխանցման իրավական հիմքի մասին կամ կազմված երկու կամ ավելի երկրների կողմից, ինչպիսիք են ՄԱԿ-ը, ինչպես նաև անվտանգության միջոցառումների մասին: ընդունված Տվյալների վերահսկիչի կողմից ՝ Տվյալները պաշտպանելու համար:
Այն դեպքում, երբ ուղղակիորեն նկարագրված փոխանցումներից մեկը տեղի է ունենում, Օգտատերը կարող է վկայակոչել սույն փաստաթղթի համապատասխան բաժինները կամ վերահսկողից տեղեկատվություն պահանջել `կապվելով նրան սկզբում տրված կոնտակտային տվյալների հետ:


Պահպանման ժամանակահատվածը

Տվյալները մշակվում և պահվում են այն ժամանակահատվածի համար, որը պահանջվում է այն նպատակների համար, որոնց համար հավաքվել են:
Ըստ այդմ ՝
Վերահսկիչի և Օգտատիրոջ միջև պայմանագրի կատարման հետ կապված նպատակների համար հավաքված անձնական տվյալները կպահպանվեն մինչև այդ պայմանագրի կատարման ավարտը:
Վերահսկիչի օրինական շահերին վերագրվող նպատակներով հավաքագրված անձնական տվյալները կպահպանվեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ այդ հետաքրքրությունը չի բավարարվել: Դուք կարող եք լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալ սույն փաստաթղթի համապատասխան բաժիններում վերահսկիչի կողմից հետապնդվող օրինական շահի վերաբերյալ կամ կապվելով վերահսկիչի հետ:

Երբ մշակումը կատարվում է ձեր համաձայնության հիման վրա, վերահսկիչը կարող է ավելի երկար պահպանել անձնական տվյալները, մինչև այդ համաձայնությունը չեղյալ համարվի: Բացի այդ, վերահսկիչը կարող է պարտավոր լինել ավելի երկար պահպանել Անհատական տվյալները `համաձայն իրավական պարտավորության կամ մարմնի որոշման:
Պահպանման ժամանակահատվածի ավարտին Անձնական տվյալները կջնջվեն: Հետևաբար, այս ժամանակահատվածի ավարտին այլևս հնարավոր չէ օգտագործել մուտքի, չեղարկման, ուղղման և տվյալների տեղափոխելիության իրավունքը:


Տվյալների մշակման նպատակները

Օգտագործողի տվյալները հավաքվում են ՝ Սեփականատիրոջը իր ծառայությունները մատուցելու համար, ինչպես նաև հետևյալ նպատակների համար ՝ ենթակառուցվածք, բովանդակության վերաբերյալ մեկնաբանություն, սոցիալական առանձնահատկություններ, կառավարման պիտակներ, վիճակագրություն,
Փոխգործակցություն աջակցության և հետադարձ կապի պլատֆորմների հետ, տեղադրության վրա հիմնված փոխազդեցություններ, օգտագործողի սարքում անձնական տվյալներ մուտք գործելու թույլտվություն, SPAM պաշտպանություն, գովազդ, գրանցում և վավերացում, վերամշակում և վարքային թիրախավորում, բովանդակության և հատկությունների կատարման փորձարկում (A / B փորձարկում), տվյալների փոխանցում ԵՄ-ից դուրս և արտաքին հարթակներից բովանդակության դիտում:
Մշակման նպատակների և յուրաքանչյուր նպատակի համար կոնկրետ Անձնական տվյալների հետագա մանրամասն տեղեկատվություն ստանալու համար Օգտատերը կարող է վկայակոչել սույն փաստաթղթի համապատասխան բաժինները:


Փոխազդեցություն սոցիալական ցանցերի և արտաքին պլատֆորմների հետ,
Heերմային քարտեզագրում և նստաշրջանի ձայնագրում,
Փոխազդեցություն կենդանի զրույցի հարթակների հետ,
Ձեր տվյալների մշակման վերաբերյալ ցանկացած խնդրանքով dragorossoeditore.it գրեք մեզ ժամը dragorossoeditore@gmail.com. Այս Դիմումը չի աջակցում «Մի՛ հետևիր» հարցումները: Որպեսզի պարզեք, թե արդյոք օգտագործված որևէ երրորդ կողմի ծառայություններ աջակցում են նրանց, խնդրում ենք խորհրդակցել նրանց գաղտնիության քաղաքականության հետ:


Փոփոխություններ այս Գաղտնիության քաղաքականության մեջ

Տվյալների վերահսկիչն իրեն իրավունք է վերապահում ցանկացած պահի փոփոխություններ կատարել այս գաղտնիության քաղաքականության մեջ ՝ գովազդելով այն այս էջի Օգտատերերին: Հետևաբար, խնդրում ենք հաճախ խորհրդակցել այս էջի հետ `որպես վկայակոչելով ներքևում նշված վերջին փոփոխության ամսաթիվը: Սույն գաղտնիության քաղաքականության մեջ կատարված փոփոխությունները չընդունելու դեպքում, Օգտատերը պետք է դադարեցնի սույն Հավելվածի օգտագործումը և կարող է տվյալների հսկիչից պահանջել հեռացնել իր Անհատական տվյալները: Եթե այլ բան նշված չէ, նախորդ գաղտնիության քաղաքականությունը կշարունակի տարածվել մինչև այդ պահը հավաքված Անձնական տվյալների վրա:


Սահմանումներ և իրավաբանական տեղեկանքներԱնձնական տվյալներ (կամ տվյալներ)

Անհատական տվյալներ `ֆիզիկական անձին վերաբերող ցանկացած տեղեկություն, որը նույնականացվում կամ նույնականացվում է, նույնիսկ անուղղակիորեն` հղում կատարելով ցանկացած այլ տեղեկատվության, ներառյալ անձնական նույնականացման համարը:


Օգտագործման տվյալներ

Սա սույն collectedրագրի կողմից ավտոմատ կերպով հավաքված տեղեկատվությունն է (կամ այս Կիրառությունն օգտագործում է երրորդ կողմի ծրագրերը), ներառյալ `IP հասցեներ կամ համակարգիչների տիրույթի անուններ, որոնք օգտագործվում են սույն Applicationրագրին միացող Օգտատիրոջ կողմից, URI (Միատեսակ ռեսուրսների նույնացուցիչ) հասցեները, ժամանակը հարցման, հարցումը սերվերին ներկայացնելու եղանակի, ի պատասխան ստացված ֆայլի չափի, թվային կոդի, որը ցույց է տալիս սերվերից ստացված պատասխանի կարգավիճակը (հաջող, սխալ և այլն) ծագման երկիրը, այցելուի կողմից օգտագործվող զննարկչի և գործառնական համակարգի բնութագրերը, այցի տարբեր ժամանակային ենթատեքստերը (օրինակ `յուրաքանչյուր էջում անցկացրած ժամանակը) և followedրագրում հետևող երթուղու մանրամասները` մասնավորապես հղում կատարելով խորհրդակցված էջերի հաջորդականությանը, գործառնական համակարգին և Օգտատիրոջ ՏՏ միջավայրին վերաբերող պարամետրերը:


Օգտագործող

Անհատը, որն օգտագործում է այս Դիմումը, որը պետք է համընկնի կամ լիազորված լինի տվյալների սուբյեկտի կողմից, և որի անձնական տվյալները մշակվում են:


Հետաքրքրված

Ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձը, որին վերաբերում են Անձնական տվյալները:


Տվյալների մշակիչ (կամ կառավարիչ)

Ֆիզիկական անձը, իրավաբանական անձը, պետական կառավարումը և Տվյալների վերահսկիչի կողմից անձնական տվյալների մշակման համար նշանակված ցանկացած այլ մարմին, միավորում կամ կազմակերպություն `համաձայն սույն գաղտնիության քաղաքականության դրույթների:


Տվյալների վերահսկիչ (կամ սեփականատեր)

Ֆիզիկական անձը, իրավաբանական անձը, պետական կառավարումը և ցանկացած այլ մարմին, ընկերակցություն կամ կազմակերպություն, որը պատասխանատու է նաև մեկ այլ սեփականատիրոջ հետ միասին `կապված անհատական տվյալների մշակման նպատակների, մեթոդների և օգտագործված գործիքների, այդ թվում` անվտանգության պրոֆիլի հետ կապված որոշումների հետ: սույն Դիմումի շահագործմանն ու օգտագործմանը: Տվյալների վերահսկիչը, եթե այլ բան նշված չէ, սույն Դիմումի սեփականատերն է:


Այս դիմումը

Ապարատային կամ ծրագրային ապահովման գործիք, որի միջոցով հավաքվում են օգտագործողների անձնական տվյալները:


Թխվածքաբլիթներ

Օգտագործողի սարքում պահված տվյալների փոքր մասը:


Իրավական տեղեկանքներ

Գաղտնիության այս քաղաքականությունը մշակվել է գործող իրավական համակարգերի հիման վրա՝ Եվրամիության 2016/679 կանոնակարգի և Շվեյցարիայի Տվյալների պաշտպանության ակտի (LPD) հիման վրա։
Այս գաղտնիության քաղաքականությունը տարածվում է բացառապես այս Դիմումի վրա:


Facebook- ի թույլտվությունները, որոնք պահանջվում են այս հավելվածում

Այս Դիմումը կարող է պահանջել Facebook- ի որոշակի թույլտվություններ, որոնք թույլ են տալիս նրան գործողություններ կատարել Օգտատիրոջ Facebook հաշվով և դրանից տեղեկություններ, այդ թվում ՝ Անձնական տվյալներ հավաքել: Այս ծառայությունը թույլ է տալիս այս Applicationրագրին միանալ Facebook Inc. սոցիալական ցանցում օգտագործողի հաշվի հետ:
Ստորև ներկայացված թույլտվությունների վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկությունների համար խնդրում ենք դիմել Facebook- ի թույլտվությունների փաստաթղթերին և գաղտնիության քաղաքականությանը :


Հիմնական տեղեկություններ

Ֆեյսբուքում գրանցված Օգտատիրոջ հիմնական տեղեկությունները, որոնք սովորաբար պարունակում են հետևյալ տվյալները. Նույնականացում, անուն, պատկեր, սեռ և լեզու, իսկ որոշ դեպքերում `ֆեյսբուքյան« ընկերներ »: Եթե Օգտատերը հանրայինորեն հասանելի է դարձրել լրացուցիչ Տվյալներ, ապա դրանք նույնը հասանելի կլինեն:


Անձնական տվյալների մշակման մանրամասներ

Անձնական տվյալները հավաքվում են հետևյալ նպատակների համար և հետևյալ ծառայություններն օգտագործելով.

Երրորդ կողմի ծառայությունների հաշիվների մատչում

Typesառայությունների այս տեսակները թույլ են տալիս այս allowրագրին տվյալներ վերցնել ձեր հաշիվներից երրորդ կողմի ծառայությունների վերաբերյալ և գործողություններ կատարել դրանց հետ:
Այս ծառայություններն ակտիվացված չեն ավտոմատ կերպով, բայց պահանջում են օգտագործողի արտահայտված թույլտվություն:


Մուտք Twitter հաշվի (Twitter, Inc.)

Այս ծառայությունը թույլ է տալիս այս Applicationրագրին միանալ Twitter, Inc.- ի տրամադրած Twitter սոցիալական ցանցում օգտագործողի հաշվի հետ:
Հավաքած անձնական տվյալները. Տվյալների տարբեր տեսակներ, ինչպես նշված է ծառայության գաղտնիության քաղաքականության մեջ:
Մշակման վայրը՝ Միացյալ Նահանգներ - Գաղտնիության քաղաքականություն .


Մուտք Facebook հաշիվ (այս դիմումը)

Այս ծառայությունը թույլ է տալիս այս Applicationրագրին միանալ օգտագործողի հաշվին Facebook սոցիալական ցանցում, որը տրամադրվել է Facebook, Inc.- ի կողմից:
Պահանջվող թույլտվություններ. Անձնական տվյալների հասանելիություն:
Մշակման վայրը՝ Միացյալ Նահանգներ - Գաղտնիության քաղաքականություն .


Բովանդակության մեկնաբանություն

Մեկնաբանության ծառայությունները օգտվողներին թույլ են տալիս ձևակերպել և հրապարակել իրենց մեկնաբանությունները սույն Հավելվածի բովանդակության վերաբերյալ:
Օգտագործողները, կախված Սեփականատիրոջ կողմից որոշված պարամետրերից, կարող են նաև մեկնաբանությունը թողնել անանուն տեսքով: Եթե Օգտատիրոջ կողմից տրամադրված անձնական տվյալները էլեկտրոնային փոստ են պարունակում, դրանք կարող են օգտագործվել նույն բովանդակության վերաբերյալ մեկնաբանությունների ծանուցումներ ուղարկելու համար: Օգտատերերը պատասխանատու են իրենց մեկնաբանությունների բովանդակության համար:
Եթե տեղադրված է մեկնաբանության ծառայություն, որը տրամադրվում է երրորդ կողմի կողմից, հնարավոր է, որ նույնիսկ եթե Օգտագործողները չեն օգտագործում մեկնաբանության ծառայությունը, այն հավաքում է երթևեկի տվյալներ ՝ կապված այն էջերի հետ, որտեղ տեղադրված է մեկնաբանության ծառայությունը:


Facebook- ի մեկնաբանություններ (Facebook, Inc.)

Facebook Comments- ը Facebook- ի կողմից շահագործվող ծառայություն է, որը թույլ է տալիս օգտվողին թողնել մեկնաբանություններ և կիսվել դրանք Facebook պլատֆորմի շրջանակներում:
Հավաքած անձնական տվյալները. Քուքիներ և օգտագործման տվյալներ
Մշակման վայրը՝ Միացյալ Նահանգներ - Գաղտնիության քաղաքականություն .


Կապվեք օգտագործողի հետ

Διαχείριση

Վճարների կառավարման ծառայությունները սույն Applicationրագրին թույլ են տալիս մշակել վճարումները կրեդիտ քարտով, բանկային փոխանցմամբ կամ այլ միջոցներով: Վճարման համար օգտագործվող տվյալները ձեռք են բերվում ուղղակիորեն հայցվող վճարային ծառայության կառավարչից `առանց սույն Դիմումի կողմից որևէ ձևով մշակման:
Այս ծառայություններից մի քանիսը կարող են նաև թույլ տալ մեզ ուղարկել ձեզ պլանային հաղորդագրություններ, օրինակ ՝ ապրանքագրեր պարունակող էլ.փոստեր կամ վճարման մասին ծանուցումներ:


PayPal (PayPal)

PayPal- ը PayPal Inc.- ի կողմից մատուցվող վճարային ծառայություն է, որը թույլ է տալիս Օգտագործողին առցանց վճարումներ կատարել:
Հավաքած անձնական տվյալները. Տվյալների գաղտնի տարբեր տեսակներ, ինչպես նշված է ծառայության գաղտնիության քաղաքականության մեջ:
Վերամշակման վայրը. Տե՛ս PayPal- ի գաղտնիության քաղաքականությունը - Գաղտնիության քաղաքականություն :


Հոսթինգ և հետադարձ ենթակառուցվածքներ

Typeառայությունների այս տեսակն ունի տվյալների և ֆայլերի հոստինգի գործառույթ, որոնք թույլ են տալիս այս հավելվածը գործել, թույլ է տալիս տարածել այն և տրամադրել պատրաստի օգտագործման ենթակառուցվածք `այս ծրագրի հատուկ գործառույթները ապահովելու համար:
Այս ծառայություններից ոմանք գործում են աշխարհագրականորեն տարբեր վայրերում տեղակայված սերվերների միջոցով, ինչը դժվարացնում է որոշել Անհատական տվյալների պահման ճշգրիտ վայրը:


Google Cloud Storage (Google Ireland Limited)

Google Cloud Storage- ը Google Ireland Limited- ի կողմից տրամադրվող հոստինգի ծառայություն է:
Հավաքած անձնական տվյալները. Տվյալների տարբեր տեսակներ, ինչպես նշված է ծառայության գաղտնիության քաղաքականության մեջ:
Մշակման վայրը՝ Իռլանդիա - Գաղտնիության քաղաքականություն :


Փոստային ցուցակ կամ լրատու (այս դիմումը)

Գրանցվելով փոստային ցուցակում կամ տեղեկագրում ՝ Օգտատիրոջ էլ. Փոստը ավտոմատ կերպով ավելացվում է այն կոնտակտների ցուցակում, որոնց կարող են ուղարկվել էլեկտրոնային հաղորդագրություններ, որոնք պարունակում են տեղեկություններ, այդ թվում ՝ առևտրային և գովազդային բնույթի տեղեկություններ, սույն Դիմումի հետ կապված: Օգտատիրոջ էլ. Փոստի հասցեն կարող է նաև ավելացվել այս ցուցակին ՝ այս Դիմումում գրանցվելու արդյունքում կամ գնում կատարելուց հետո:
Հավաքած անձնական տվյալները. Փոստային կոդ, քաղաք, ազգանուն, քուքի, ծննդյան ամսաթիվ, օգտագործման տվյալներ, էլ. Փոստ, հասցե, երկիր, անուն, հեռախոսի համար, մասնագիտություն, մարզ, ձեռնարկության անուն և կայք:


Կապվեք հեռախոսով (այս դիմումը)

Այն օգտվողները, ովքեր տրամադրել են իրենց հեռախոսահամարը, կարող են կապվել սույն Դիմումի հետ կապված առևտրային կամ գովազդային նպատակներով, ինչպես նաև աջակցության հայցեր կատարելու համար:
Հավաքած անձնական տվյալները. Հեռախոսահամար


Կոնտակտային ձև (այս դիմումը)

Օգտատերը, լրացնելով կապի ձևը իր տվյալների հետ, համաձայնում է այդպիսի տվյալների օգտագործմանը `տեղեկատվության հարցմանը, գնանշմանը կամ ձևի վերնագրում նշված որևէ այլ նպատակի պատասխանման նպատակով:
Հավաքած անձնական տվյալները. Փոստային ինդեքս, Քաղաք, Հարկային օրենսգիրք, Ազգանուն, Dateննդյան ամսաթիվ, Էլ. Փոստ, Օգտագործողի ID, Հասցե, Երկիր, Անուն, Հեռախոսահամար, ԱԱՀ համար, Մասնագիտություն, մարզ, Անուն Անուն, Սեռ, Արդյունաբերություն, Վեբ կայք և տվյալների տարբեր տեսակներ:


Կոնտակտների և հաղորդագրությունների կառավարիչ

Typeառայությունների այս տեսակը հնարավորություն է տալիս կառավարել օգտագործողի հետ հաղորդակցվելու համար օգտագործվող էլփոստի կոնտակտների, հեռախոսային կամ ցանկացած այլ տեսակի կոնտակտների տվյալների շտեմարան:
Այս ծառայությունները կարող են նաև թույլ տալ տվյալների հավաքում, որոնք վերաբերում են Օգտատիրոջ կողմից հաղորդագրությունների դիտման ամսաթվին և ժամին, ինչպես նաև Օգտագործողի հետ նրանց հետ փոխգործակցությանը, ինչպիսիք են հաղորդագրություններում ներառված հղումների կտտոցների վերաբերյալ տեղեկատվությունը:


Mailgun (Mailgun, Inc.)

Mailgun- ը հասցեների կառավարման և էլփոստի առաքման ծառայություն է, որը տրամադրվում է Mailgun, Inc.- ի կողմից:
Հավաքած անձնական տվյալները. Ազգանուն, թխուկներ, ծննդյան ամսաթիվ, օգտագործման տվյալներ, էլ. Փոստ, հասցե, երկիր, անուն, հեռախոսահամար, մասնագիտություն, սեռ և տարբեր տեսակի տվյալներ:
Մշակման վայրը. Միացյալ Նահանգներ - Գաղտնիության քաղաքականություն :


Փոխազդեցություն կենդանի զրույցի պլատֆորմների հետ

Typeառայությունների այս տեսակը օգտվողին թույլ է տալիս փոխգործակցել կենդանի զրույցի հարթակների հետ, որոնք ղեկավարվում են երրորդ կողմերի կողմից, ուղղակիորեն այս pagesրագրի էջերից: Սա թույլ է տալիս Օգտագործողին կապվել այս theրագրի օժանդակ ծառայության կամ այս Applicationրագիրը կապվելու է Օգտատիրոջ հետ, մինչ նա թերթում է դրա էջերը:
Ուղիղ զրույցի պլատֆորմների հետ փոխգործակցության ծառայություն տեղադրելու դեպքում հնարավոր է, որ եթե նույնիսկ օգտվողները չեն օգտվում ծառայությունից, այն հավաքում է Օգտագործման տվյալները ՝ կապված այն էջերի հետ, որտեղ տեղադրված են: Ավելին, կենդանի զրույցի խոսակցությունները կարող են ձայնագրվել:


Փոխազդեցություն սոցիալական ցանցերի և արտաքին պլատֆորմների հետ

Typeառայությունների այս տեսակը թույլ է տալիս փոխազդել սոցիալական ցանցերի կամ այլ արտաքին հարթակների հետ `անմիջապես այս Applicationրագրի էջերից:
Սույն Հավելվածի կողմից ձեռք բերված փոխազդեցություններն ու տեղեկատվությունն ամեն դեպքում ենթակա են Յուրաքանչյուր սոցիալական ցանցին վերաբերող Օգտատիրոջ գաղտնիության կարգավորումների:
Եթե տեղադրված է սոցիալական ցանցերի հետ փոխգործակցության ծառայություն, հնարավոր է, որ նույնիսկ եթե օգտվողները չօգտագործեն ծառայությունը, այն կհավաքի երթևեկի տվյալներ ՝ կապված այն էջերի հետ, որտեղ տեղադրված է:


YouTube կոճակ և սոցիալական վիջեթներ (Google Ireland Limited)

YouTube սոցիալական կոճակը և վիդջեթները YouTube սոցիալական ցանցի հետ փոխգործակցության ծառայություններ են, որոնք տրամադրվել են Google Ireland Limited- ի կողմից:
Հավաքած անձնական տվյալները. Օգտագործման տվյալները:
Մշակման վայրը՝ Իռլանդիա - Գաղտնիության քաղաքականություն :


PayPal կոճակ և վիդջեթ (PayPal)

PayPal կոճակն ու վիդջեթները PayPal Inc.- ի տրամադրած PayPal պլատֆորմի հետ փոխգործակցության ծառայություններ են:
Հավաքած անձնական տվյալները. Քուքիներ և օգտագործման տվյալներ:
Վերամշակման վայրը. Տե՛ս Paypal- ի գաղտնիության քաղաքականությունը - Գաղտնիության քաղաքականություն :


Facebook «Like» կոճակ և սոցիալական վիջեթներ (Facebook, Inc.)

Facebook «Հավանում եմ» կոճակը և սոցիալական վիջեթները Facebook սոցիալական ցանցի փոխազդեցության ծառայություններ են, որոնք տրամադրվում են Facebook, Inc.- ի կողմից:
Հավաքած անձնական տվյալները. Քուքիներ և օգտագործման տվյալներ:
Մշակման վայրը՝ Միացյալ Նահանգներ - Գաղտնիության քաղաքականություն .


Վիճակագրություն

Այս բաժնում պարունակվող ծառայությունները տվյալների հսկիչին թույլ են տալիս վերահսկել և վերլուծել երթևեկի տվյալները և ծառայել օգտագործողի վարքագծի հետևմանը:


Ֆլացիո Վիճակագրություն

Flazio- ն տրամադրում է վիճակագրական ծառայություն, որը վերլուծում և ցուցադրում է կայքեր այցելող օգտվողների անձնական տվյալները:
Հավաքած անձնական տվյալները. Քուքիներ և օգտագործման տվյալներ:
Մշակման վայրը՝ Իռլանդիա - Գաղտնիության քաղաքականությունից հրաժարվելը:


Տվյալների փոխանցում ԵՄ սահմաններից դուրս

Տվյալների վերահսկիչը կարող է ԵՄ-ում հավաքված Անձնական տվյալները փոխանցել երրորդ երկրներին (այսինքն ՝ ԵՄ ոչ բոլոր երկրներին) միայն հատուկ իրավական հիմքի համաձայն: Ուստի տվյալների նման փոխանցումներն իրականացվում են ստորև նկարագրված իրավական հիմքերից մեկին համապատասխան
Օգտագործողը կարող է վերահսկողից տեղեկատվություն պահանջել յուրաքանչյուր առանձին ծառայության համար կոնկրետ կիրառելի իրավական հիմքի վերաբերյալ:


Արտաքին պլատֆորմներից բովանդակության ցուցադրում

Typeառայությունների այս տեսակը թույլ է տալիս դիտել արտաքին հարթակներում տեղակայված բովանդակությունը անմիջապես այս Applicationրագրի էջերից և համագործակցել նրանց հետ:
Այն դեպքում, երբ այս տեսակի ծառայություն է տեղադրվում, հնարավոր է, որ նույնիսկ եթե Օգտագործողները չեն օգտագործում ծառայությունը, այն հավաքում է երթևեկի տվյալներ ՝ կապված այն էջերի հետ, որոնցում տեղադրված է:


Google տառատեսակներ (Google Ireland Limited)

Google Fonts- ը տառատեսակների ցուցադրման ծառայություն է, որը գործում է Google Ireland Limited- ի կողմից, որը թույլ է տալիս այս Applicationրագրին ինտեգրել այդպիսի բովանդակությունը իր էջերում:
Հավաքագրված անձնական տվյալներ. Օգտագործման տվյալների և տվյալների տարբեր տեսակներ, ինչպես նշված է ծառայության գաղտնիության քաղաքականության մեջ:
Մշակման վայրը՝ Միացյալ Նահանգներ - Գաղտնիության քաղաքականություն:


Տեղադրության վրա հիմնված փոխազդեցություններ
Ոչ շարունակական աշխարհագրական տեղաբաշխում (այս դիմումը)

Այս Դիմումը կարող է հավաքել, օգտագործել և տարածել Օգտատիրոջ աշխարհագրական դիրքին վերաբերող Տվյալներ ՝ տեղակայության վրա հիմնված ծառայություններ մատուցելու համար:
Browsննարկիչների և սարքերի մեծամասնությունը լռելյայն գործիքներ է տրամադրում ՝ աշխարհագրական հետևումը մերժելու համար: Եթե Օգտատերը հստակորեն թույլատրել է այս հնարավորությունը, այս Դիմումը կարող է տեղեկություններ ստանալ իր իրական աշխարհագրական դիրքի վերաբերյալ:
Օգտատիրոջ աշխարհագրական տեղայնացումը տեղի է ունենում ոչ շարունակական եղանակով, Օգտատիրոջ հատուկ պահանջով կամ երբ Օգտատերը համապատասխան դաշտում չի նշում իր գտնվելու վայրը և թույլ է տալիս ծրագրին ավտոմատ կերպով հայտնաբերել դիրքը:
Հավաքած անձնական տվյալները. Աշխարհագրական դիրքը:


Instagram Widget (Instagram, Inc.)

Instagram- ը պատկերի ցուցադրման ծառայություն է, որը գործում է Instagram, Inc- ի կողմից, որը թույլ է տալիս այս Applicationրագրին ինտեգրել այդպիսի բովանդակությունը իր էջերի մեջ:
Հավաքած անձնական տվյալները. Քուքիներ և օգտագործման տվյալներ:
Մշակման վայրը. Միացյալ Նահանգներ - Գաղտնիության քաղաքականություն :


YouTube Video Widget (Google Ireland Limited)

YouTube- ը վիդեո բովանդակության դիտման ծառայություն է, որը ղեկավարվում է Google Ireland Limited- ի կողմից, որը թույլ է տալիս այս Applicationրագրին այդպիսի բովանդակությունը ինտեգրել իր էջերում:
Հավաքած անձնական տվյալները. Քուքիներ և օգտագործման տվյալներ:
Մշակման վայրը՝ Իռլանդիա - Գաղտնիության քաղաքականություն :


SPAM պաշտպանություն

Typeառայությունների այս տեսակը վերլուծում է սույն Հավելվածի երթևեկությունը, որը պոտենցիալ պարունակում է օգտագործողների անձնական տվյալներ, որպեսզի այն զտի երթևեկի մասերից, հաղորդագրություններից և SPAM- ով ճանաչված բովանդակությունից:


Google reCAPTCHA (Google Ireland Limited)

Google reCAPTCHA- ն SPAM պաշտպանության ծառայություն է, որը տրամադրվում է Google Ireland Limited- ի կողմից:
ReCAPTCHA համակարգի օգտագործումը ենթակա է Google- ի գաղտնիության քաղաքականությանը և օգտագործման պայմաններին:
Հավաքած անձնական տվյալները. Քուքիներ և օգտագործման տվյալներ:
Մշակման վայրը՝ Իռլանդիա - Գաղտնիության քաղաքականություն :


Գրանցում և վավերացում

Գրանցվելով կամ նույնականացնելով ՝ Օգտատերը թույլ է տալիս Applicationրագրին նույնականացնել իրեն և տրամադրել իրեն հասանելի ծառայություններ:
Կախված ստորև ներկայացվածից ՝ գրանցման և նույնականացման ծառայությունները կարող են տրամադրվել երրորդ կողմերի օգնությամբ: Եթե դա տեղի ունենա, այս հավելվածը կարող է մուտք գործել գրանցման կամ նույնականացման համար օգտագործվող երրորդ կողմի ծառայության պահված որոշ տվյալներ:


Facebook վավերացում (Facebook, Inc.)

Facebook վավերացումը գրանցման և նույնականացման ծառայություն է, որը տրամադրվում է Facebook- ի կողմից, որը միացված է Facebook սոցիալական ցանցին:
Հավաքագրված անձնական տվյալներ. Տվյալների տարբեր տեսակներ, ինչպես նշված է ծառայության գաղտնիության քաղաքականության մեջ:
Մշակման վայրը՝ Միացյալ Նահանգներ - Գաղտնիության քաղաքականություն .


Մուտք գործեք PayPal (PayPal) համակարգով

PayPal- ով մուտք գործելը PayPal Inc.- ի կողմից տրամադրված գրանցման և նույնականացման ծառայություն է, որը միացված է PayPal ցանցին:
Հավաքած անձնական տվյալները. Տվյալների գաղտնի տարբեր տեսակներ, ինչպես նշված է ծառայության գաղտնիության քաղաքականության մեջ:
Բուժման վայրը. Տե՛ս Paypal- ի գաղտնիության քաղաքականությունը - Գաղտնիության քաղաքականություն


Վիջեթ Google Քարտեզներ (Google Ireland Limited)

Google Maps- ը քարտեզի արտացոլման ծառայություն է, որը ղեկավարվում է Google Ireland Limited- ի կողմից, որը թույլ է տալիս այս Applicationրագրին ինտեգրել այդպիսի բովանդակությունը իր էջերի մեջ:
Հավաքած անձնական տվյալները. Քուքիներ և օգտագործման տվյալներ:
Մշակման վայրը՝ Իռլանդիա - Գաղտնիության քաղաքականություն


Օգտագործողների տվյալների վերլուծություն և կանխատեսում («պրոֆիլավորում»)

Սեփականատերը կարող է մշակել սույն Applicationրագրի միջոցով հավաքված օգտագործման տվյալների օգտագործողի պրոֆիլները ստեղծելու կամ թարմացնելու համար: Բուժման այս տեսակը Սեփականատիրոջը թույլ է տալիս գնահատել Օգտատիրոջ ընտրությունները, նախասիրությունները և պահվածքը `սույն փաստաթղթի համապատասխան բաժիններում նշված նպատակների համար:

Օգտագործողի պրոֆիլները կարող են ստեղծվել նաև ավտոմատացված գործիքների, օրինակ ՝ ալգորիթմների շնորհիվ, որոնք կարող են առաջարկվել նաև երրորդ անձանց կողմից: Պրոֆիլային գործունեության վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար Օգտատերը կարող է վկայակոչել սույն փաստաթղթի համապատասխան բաժինները:
Օգտատերն իրավունք ունի ցանկացած պահի առարկել այս պրոֆիլային գործունեության դեմ: Օգտատիրոջ իրավունքների և դրանց կիրառման մասին ավելին իմանալու համար Օգտատերը կարող է վկայակոչել սույն փաստաթղթի այն մասը, որը վերաբերում է օգտագործողների իրավունքներին:


Ապրանքների և ծառայությունների վաճառք առցանց

Հավաքված Անձնական տվյալներն օգտագործվում են Օգտագործողին ծառայություններ մատուցելու կամ ապրանքներ վաճառելու, ներառյալ վճարումն ու առաքումը: Վճարումն ավարտին հասցնելու համար հավաքագրված անձնական տվյալները կարող են լինել այն վարկային քարտի, փոխանցման համար օգտագործված բանկային հաշվի կամ տրամադրված այլ վճարային գործիքների հետ կապված: Սույն Դիմումի կողմից հավաքված Վճարման տվյալները կախված են օգտագործված վճարային համակարգից:


Օգտատիրոջ իրավունքները

Օգտագործողները կարող են որոշակի իրավունքներ իրականացնել ՝ հղում կատարելով Տվյալների վերահսկիչի կողմից մշակված Տվյալներին:
Մասնավորապես, Օգտատերն իրավունք ունի.
- ցանկացած պահի հետ վերցնել համաձայնությունը: Օգտատերը կարող է չեղյալ համարել նախկինում արտահայտված իր անձնական տվյալների մշակման համաձայնությունը:
- առարկում են իրենց տվյալների մշակման դեմ: Դուք կարող եք առարկել ձեր տվյալների մշակման դեմ, երբ դրանք կատարվում են համաձայնությունից բացի այլ իրավական հիմքերով: Առարկելու իրավունքի վերաբերյալ հետագա մանրամասները ներկայացված են ստորև բերված բաժնում:
- մուտք դեպի իրենց սեփական տվյալները: Օգտատերն իրավունք ունի տեղեկություններ ձեռք բերել տվյալների վերահսկիչի կողմից մշակված տվյալների, մշակման որոշակի ասպեկտների վերաբերյալ և ստանալ մշակված տվյալների պատճեն:
- ստուգել և ուղղել խնդրել: Օգտատերը կարող է ստուգել իր տվյալների ճշգրտությունը և պահանջել դրանք թարմացնել կամ ուղղել:
- ձեռք բերել վերամշակման սահմանափակում: Երբ որոշակի պայմաններ բավարարվում են, Օգտատերը կարող է պահանջել սահմանափակել իրենց տվյալների մշակումը: Այս դեպքում Տվյալների վերահսկիչը չի մշակի Տվյալները ՝ դրանց պահպանությունից բացի, այլ նպատակով:
-ձեռք բերել նրանց Անհատական տվյալների չեղարկում կամ հեռացում: Երբ որոշակի պայմաններ բավարարվում են, Օգտատերը կարող է պահանջել տվյալների հսկիչի կողմից իրենց տվյալների ջնջումը:
- ստացեք իրենց սեփական տվյալները կամ դրանք փոխանցեք մեկ այլ սեփականատիրոջ: Օգտատերն իրավունք ունի ստանալու իր Տվյալները կառուցվածքային, սովորաբար օգտագործվող և մեքենայական ընթեռնելի ձևաչափով, և տեխնիկապես հնարավորության դեպքում, դրանք առանց խոչընդոտների փոխանցելու մեկ այլ վերահսկիչի: Այս դրույթը կիրառելի է, երբ Տվյալները մշակվում են ավտոմատացված եղանակով, և մշակումը հիմնված է Օգտատիրոջ համաձայնության վրա, այն պայմանագրի, որի մասնակից է հանդիսանում Օգտատերը կամ դրան վերաբերող պայմանագրային միջոցները:
-առաջարկել բողոք: Օգտատերը կարող է բողոք ներկայացնել տվյալների պաշտպանության իրավասության վերահսկող մարմնին կամ նախաձեռնել իրավական գործողություններ:

Առարկության իրավունքի վերաբերյալ մանրամասներ

Երբ անձնական տվյալները մշակվում են հանրային շահերից ելնելով, տվյալների վերահսկիչին վերապահված հանրային լիազորությունների իրականացման ընթացքում կամ տվյալների վերահսկիչի օրինական շահը հետապնդելու համար, Օգտագործողներն իրավունք ունեն առարկելու դրանց մշակմանը `իրենց առանձնահատուկ իրավիճակի հետ կապված:
Օգտագործողները պետք է նշեն, որ եթե իրենց Տվյալները մշակվում են ուղղակի շուկայավարման նպատակով, նրանք կարող են առարկություն բերել մշակման ՝ առանց որևէ պատճառաբանություն ներկայացնելու: Պարզելու համար, թե արդյոք Տվյալների վերահսկիչը տվյալները մշակում է ուղղակի շուկայավարման նպատակների համար, օգտվողները կարող են վկայակոչել սույն փաստաթղթի համապատասխան բաժինները:

Ինչպես օգտվել իրավունքներից

Օգտատիրոջ իրավունքներն իրականացնելու համար Օգտատերերը կարող են հարցում ուղարկել սույն փաստաթղթում նշված Կարգավորիչի կոնտակտային տվյալներին: Հայտերը ներկայացվում են անվճար և վերահսկվում են վերահսկողի կողմից հնարավորինս շուտ, ամեն դեպքում `մեկ ամսվա ընթացքում:


Լրացուցիչ տեղեկություններ անձնական տվյալների մասին
Ապրանքների և ծառայությունների վաճառք առցանց

Հավաքված անձնական տվյալներն օգտագործվում են Օգտագործողին ծառայություններ մատուցելու կամ ապրանքների վաճառքի, ներառյալ վճարման և հնարավոր առաքման համար:
Վճարումն ավարտին հասցնելու համար հավաքագրված անձնական տվյալները կարող են լինել վարկային քարտի, փոխանցման համար օգտագործված բանկային հաշվի կամ տրամադրված այլ վճարային գործիքների հետ կապված տվյալները: Սույն Դիմումի կողմից հավաքված Վճարման տվյալները կախված են օգտագործված վճարային համակարգից:


Լրացուցիչ տեղեկություններ բուժման մասինԻրավական պաշտպանություն

Օգտատիրոջ անձնական տվյալները կարող են օգտագործվել Սեփականատիրոջ կողմից դատարանում կամ դրա հնարավոր հաստատման նախապատրաստական փուլերում պաշտպանության համար `օգտագործողի կողմից նույն կամ հարակից ծառայություններ օգտագործելու չարաշահումից:
Օգտատերը հայտարարում է, որ տեղյակ է, որ տվյալների վերահսկիչը կարող է պահանջվել հրապարակել տվյալները պետական մարմինների պահանջով:


Համակարգի տեղեկամատյան և տեխնիկական սպասարկում

Գործառնական և տեխնիկական սպասարկման համար ՝ այս Դիմումը և նրա կողմից օգտագործվող ցանկացած երրորդ կողմի ծառայություններ կարող են հավաքել System Logs, այսինքն ՝ ֆայլեր, որոնք փոխազդում են, և որոնք կարող են պարունակել նաև Անձնական տվյալներ, ինչպիսիք են ՝ օգտագործողի IP հասցեն:


Օգտագործողների կողմից իրավունքների իրականացում

Այն սուբյեկտները, որոնց վերաբերում են Անձնական տվյալները, ցանկացած պահի իրավունք ունեն տվյալների հսկիչում ձեռք բերել այդպիսի տվյալների գոյության կամ այլ կերպ հաստատում, իմանալ դրանց բովանդակությունն ու ծագումը, պահանջել մշակված բոլոր տվյալների պատճենը, ստուգել դրանց ճշգրտությունը: կամ պահանջել դրա ինտեգրում, հաշվի և մշակված տվյալների չեղարկում, թարմացում, ուղղում, անանուն ձևի վերափոխում կամ օրենքի խախտմամբ մշակված Անձնական տվյալների արգելափակում և ցանկացած դեպքում օրինական պատճառներով հակադրվել դրանց բուժմանը: Հարցումները պետք է հասցեագրված լինեն տվյալների վերահսկիչին:

Կապ

Եթե այս Գաղտնիության քաղաքականության վերաբերյալ հարցեր ունեք, խնդրում ենք կապվել մեզ հետ dragorossoeditore@gmail.com.


Վերջին վերանայման ամսաթիվը. 24/10/2023
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

facebook
instagram
twitter
whatsapp
messenger
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.