NewCondition $ 18.95
In Stock
fuji-l-equilibrio-dei-mondi

NewCondition $ 12.53
In Stock
come-il-primo-giorno come-il-primo-giorno

NewCondition $ 14.74
In Stock
strano-amore

NewCondition $ 16.11
In Stock
da-cuore-a-cuore

NewCondition $ 16.11
In Stock
i-caduti-di-melicucco

NewCondition $ 15.22
In Stock
il-drago-senza-coda

NewCondition $ 18.95
In Stock
trame-itineranti-alessandra-cotoloni

NewCondition $ 16.11
In Stock
estranea

NewCondition $ 6.32
In Stock
custonaci-mirabilia-dei

NewCondition $ 14.32
In Stock
emozioni

NewCondition $ 9.27
In Stock
mon-petit-jesus-michele-gatta

NewCondition $ 14.32
In Stock
cuoricino-amore-felino-giorgio-riganti

NewCondition $ 12.64
Out Of Stock
ribes-nadia-arnice

NewCondition $ 15.79
In Stock
contro-le-onde-del-mare

NewCondition $ 8.42
In Stock
tutto-e-perfetto-come

NewCondition $ 14.74
In Stock
origami

NewCondition $ 20.59
In Stock
luomo-dalla-pelle-di-pietra

NewCondition $ 20.59
In Stock
viale-del-re-14

1 2 2

DRAGOROSSO EDITORE

PRIVACY POLICY

Ez az alkalmazás összegyűjti a felhasználók személyes adatait.


Adatkezelő

Név: DRAGOROSSO EDITORE

Adótörvénykönyv: 03905570127

Cím: via Fratelli Bandiera 4 - 21040 - Vedano Olona (VA)

Email: dragorossoeditore@gmail.com


Az összegyűjtött adatok típusa

Az ezen alkalmazás által, függetlenül vagy harmadik feleken keresztül gyűjtött személyes adatok között szerepel: E-mail, keresztnév, vezetéknév, cookie, használati adatok, telefonszám, foglalkozás, tartomány, ország, irányítószám, születési dátum, város, cím, vállalkozás Név, Webhely, különféle típusú adatok, nem, héa-szám, adószám, üzleti szektor, felhasználói azonosító, földrajzi hely, kép, rólam, a szolgáltatás használata során nyilvánosságra hozott adatok, felhasználónév, fényképezőgép-engedély és az eszközök egyedi azonosítói. reklámozás (például: Google Advertiser ID vagy IDFA azonosító).
Az összegyűjtött egyéb személyes adatokat a jelen adatvédelmi irányelv más szakaszaiban vagy az Adatgyűjtéssel egyidejűleg megjelenített tájékoztató szövegeken keresztül lehet feltüntetni.
Az egyes összegyűjtött adatok teljes részleteit a jelen adatvédelmi irányelv külön szakaszaiban vagy az adatgyűjtés előtt megjelenő speciális tájékoztató szövegeken keresztül nyújtják.
A Személyes adatokat a Felhasználó önként adhatja meg, vagy automatikusan gyűjtheti az Alkalmazás használata során.
Eltérő rendelkezés hiányában az alkalmazás által kért összes adat kötelező. Ha a Felhasználó nem hajlandó közölni velük, lehet, hogy az Alkalmazás nem tudja biztosítani a Szolgáltatást. Azokban az esetekben, amikor ez az alkalmazás bizonyos adatokat opcionálisnak jelöl, a felhasználók szabadon tartózkodhatnak az ilyen adatok közlésétől, anélkül, hogy ennek bármilyen következménye lenne a Szolgáltatás elérhetőségére vagy működésére.
Azokat a felhasználókat, akik nem biztosak abban, hogy mely adatok kötelezőek, vegyék fel a kapcsolatot az Adatkezelővel.
A sütik - vagy más nyomkövető eszközök - használata az Alkalmazás vagy az Alkalmazás által használt harmadik felek szolgáltatásainak tulajdonosai között, hacsak másképp nincs meghatározva, a Felhasználó azonosítására és preferenciáinak rögzítésére szolgál a szigorúan a Felhasználó.
Ha a Felhasználó elmulaszt bizonyos személyes adatokat megadni, az megakadályozhatja az Alkalmazás szolgáltatásainak nyújtását.
A Felhasználó vállalja a felelősséget az ezen alkalmazáson keresztül közzétett vagy megosztott harmadik felek személyes adataiért, és garantálja, hogy joga van azokat közölni vagy terjeszteni, felmentve a Tulajdonost a harmadik felekkel szembeni felelősség alól.

Az összegyűjtött adatok feldolgozásának módja és helye
Feldolgozási módszerek

Az Adatkezelő a Felhasználók személyes adatait megfelelő biztonsági intézkedések meghozatalával kezeli a személyes adatok illetéktelen hozzáférésének, nyilvánosságra hozatalának, módosításának vagy megsemmisítésének megakadályozása érdekében.
A kezelést számítógépes és / vagy telematikai eszközökön keresztül végezzük, szigorúan a megjelölt célokhoz kapcsolódó szervezési módszerekkel és logikákkal. Az Adatkezelő mellett bizonyos esetekben az adatokhoz a webhely szervezésében részt vevő alkalmazottak kategóriái (adminisztratív, kereskedelmi, marketing, jogi, rendszergazdák) vagy külső felek (például harmadik felek műszaki szolgáltatói) férhetnek hozzá. , postai futárok, tárhelyszolgáltatók, informatikai társaságok, kommunikációs ügynökségek), ha szükséges, az Adatkezelő kinevezte adatfeldolgozóként is. Az adatfeldolgozók frissített listáját mindig kérheti az adatkezelőtől.

Az adatkezelés jogi alapjai

Az Adatkezelő a Felhasználóval kapcsolatos személyes adatokat akkor dolgozza fel, ha az alábbi feltételek egyike fennáll:
- a Felhasználó egy vagy több konkrét célra adott hozzájárulást. Megjegyzés: Bizonyos joghatóságokban az Adatkezelő felhatalmazást kap arra, hogy a Felhasználó beleegyezése vagy az alábbiakban felsorolt egyéb jogalapok nélkül kezelje a Személyes adatokat, amíg a Felhasználó nem tiltakozik ("kizárja") az ilyen feldolgozást. Ez azonban nem vonatkozik arra az esetre, ha a személyes adatok feldolgozását a személyes adatok védelméről szóló európai jogszabályok szabályozzák;
- a feldolgozás a Felhasználóval kötött szerződés teljesítéséhez és / vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges;
- az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
- a feldolgozás közérdekből végzett feladat ellátásához vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalom gyakorlásához szükséges;
- a feldolgozás az Adatkezelő vagy harmadik felek jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges.

Mindig azonban fel lehet kérni az Adatkezelőt, hogy tisztázza az egyes adatkezelési műveletek konkrét jogalapját, különös tekintettel annak megadására, hogy az adatkezelés törvényen alapul-e, szerződésben előírt vagy szerződés megkötéséhez szükséges-e.

Elhelyezkedés

Az adatokat az Adatkezelő operatív központjában és minden más olyan helyen kezeljük, ahol az adatkezelésben érintett felek találhatók. További információkért kérjük, forduljon az Adatkezelőhöz.
Személyes adatait át lehet adni olyan országba, amely nem az Ön tartózkodási helye. A feldolgozás helyével kapcsolatos további információkért lásd a Személyes adatok feldolgozásának részleteit.
A Felhasználónak joga van információt szerezni az Adatok Európai Unión kívüli, vagy nemzetközi közjogi vagy két vagy több ország által létrehozott nemzetközi szervezethez, például az ENSZ-hez történő továbbításának jogalapjáról, valamint a biztonsági intézkedésekről amelyet az Adatkezelő az Adatok védelme érdekében fogadott el.
Abban az esetben, ha az imént leírt átadások egyike megtörténik, a Felhasználó hivatkozhat a dokumentum megfelelő szakaszaira, vagy információt kérhet az Adatkezelőtől azáltal, hogy felveszi vele a kapcsolatot az elején megadott elérhetőségeken.


Megőrzési időszak

Az adatok feldolgozása és tárolása az általuk gyűjtött célok által igényelt ideig.
Eszerint:
Az Adatkezelő és a Felhasználó közötti szerződés teljesítéséhez kapcsolódó célokra gyűjtött személyes adatokat a szerződés teljesítéséig megőrzik.
Az Adatkezelő jogos érdekének tulajdonítható célokból gyűjtött személyes adatokat mindaddig megőrzik, amíg az érdek nem teljesül. Az Irányító jogos érdekével kapcsolatban további információkat szerezhet a jelen dokumentum megfelelő szakaszaiban, vagy kapcsolatba léphet az Adatkezelővel.

Amikor az adatkezelés az Ön beleegyezésén alapul, az Adatkezelő hosszabb ideig megőrizheti a személyes adatokat, amíg az ilyen hozzájárulást visszavonják. Ezenkívül az Adatkezelő kötelezhető arra, hogy a személyes adatokat hosszabb ideig megőrizze egy jogi kötelezettségnek eleget téve vagy hatósági utasítás alapján.
A tárolási időszak végén a személyes adatokat törlik. Ezért ezen időszak végén a hozzáféréshez, törléshez, helyesbítéshez és az adatok hordozhatóságához való jog már nem gyakorolható.


Az adatfeldolgozás célja

A felhasználói adatokat azért gyűjtik, hogy a Tulajdonos biztosítsa szolgáltatásait, valamint a következő célokból: Hozzáférés a harmadik felek szolgáltatásaihoz tartozó fiókokhoz, Kapcsolatfelvétel a felhasználóval, Névjegyek kezelése és üzenetek küldése, Fizetések kezelése, Támogatás és kapcsolattartási kérések kezelése, Tárhely és háttérkezelés infrastruktúra, Tartalom megjegyzés, Közösségi jellemzők, Címkék kezelése, Statisztika,
Kölcsönhatás a támogatási és visszajelzési platformokkal, Helyalapú interakciók, Engedély a személyes adatokhoz való hozzáféréshez a felhasználó eszközén, SPAM-védelem, Reklámozás, Regisztráció és hitelesítés, Remarketing és viselkedési célzás, Tartalom és funkciók tesztelése (A / B tesztelés), Adatátvitel és az EU-n kívüli tartalmak megtekintése.
A feldolgozás céljairól és az egyes célokra konkrétan releváns Személyes adatokról további részletes információk beszerzéséhez a Felhasználó hivatkozhat a dokumentum vonatkozó szakaszaira.


Interakció a szociális hálózatokkal és külső platformokkal,
Hőtérkép és munkamenet rögzítés,
Interakció élő chat platformokkal,
Az Ön adatainak feldolgozásával kapcsolatos bármilyen kérésre a dragorossoeditore.it írjon nekünk a dragorossoeditore@gmail.com. Ez az alkalmazás nem támogatja a „Ne kövesse” kéréseket. Kérjük, olvassa el adatvédelmi irányelveiket, hogy megtudják-e, hogy valamelyik harmadik féltől származó szolgáltatások támogatják-e őket.


Változások ebben az adatvédelmi irányelvben

Az Adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy bármikor módosítsa ezt az adatvédelmi irányelvet, ezen az oldalon a felhasználóknak hirdetve. Ezért kérjük, gyakran keresse fel ezt az oldalt, figyelembe véve az utolsó módosítás dátumát, amely alul szerepel. Abban az esetben, ha a jelen adatvédelmi irányelvben végrehajtott változtatásokat nem fogadják el, a Felhasználónak le kell állítania az Alkalmazás használatát, és felkérheti az Adatkezelőt személyes adatainak eltávolítására. Eltérő rendelkezés hiányában a korábbi adatvédelmi irányelv továbbra is az addig a pillanatig gyűjtött személyes adatokra vonatkozik.


Fogalommeghatározások és jogi hivatkozásokSzemélyes adatok (vagy adatok)

Személyes adat a természetes személyre vonatkozó bármely olyan információ, amelyet bármilyen más információ, beleértve a személyi azonosító számot is, közvetve is azonosíthat vagy azonosíthat.


Használati adatok

Ez az az információ, amelyet az alkalmazás (vagy az alkalmazás által használt harmadik fél által készített alkalmazások) automatikusan gyűjtenek, beleértve: az alkalmazáshoz csatlakozó Felhasználó által használt számítógépek IP-címeit vagy domainneveit, URI (Uniform Resource Identifier) címeket, az időt a kérelem kiszolgálóhoz történő benyújtásának módja, a válaszként kapott fájl mérete, a kiszolgálótól érkező válasz állapotát (sikeres, hiba stb.) feltüntető numerikus kód, a származási ország, a böngésző és a látogató által használt operációs rendszer jellemzői, a látogatás különböző időbeli konnotációi (pl. az egyes oldalakon eltöltött idő) és az alkalmazáson belül követett útvonal részletei, különös tekintettel a megkeresett oldalak sorrendjére, az operációs rendszerre és a Felhasználó informatikai környezetére vonatkozó paraméterek.


Felhasználó

Az a személy, aki ezt az Alkalmazást használja, akinek egybe kell esnie az Érintettel, vagy akinek engedélyével kell rendelkeznie, és akinek a személyes adatait feldolgozzák.


Érdekelt

Az a természetes vagy jogi személy, akire a Személyes adatok vonatkoznak.


Adatfeldolgozó (vagy kezelő)

A természetes személy, a jogi személy, a közigazgatás és bármely más szerv, egyesület vagy szervezet, amelyet az Adatkezelő a személyes adatok feldolgozására kijelölt, a jelen adatvédelmi irányelv rendelkezéseinek megfelelően.


Adatkezelő (vagy Tulajdonos)

Az a természetes személy, jogi személy, közigazgatás és bármely más testület, egyesület vagy szervezet, amely szintén felelős egy másik tulajdonossal együtt a személyes adatok céljaira, feldolgozásának módjaira és az alkalmazott eszközökre, beleértve a biztonsági profilt is az alkalmazás működéséhez és használatához. Az Adatkezelő, hacsak másképp nincs meghatározva, az alkalmazás tulajdonosa.


Ez az alkalmazás

Az a hardver vagy szoftver eszköz, amelyen keresztül a felhasználók személyes adatait összegyűjtik.


Cookie-k

A felhasználó eszközén tárolt adatok kis része.


Jogi hivatkozások

Jelen adatvédelmi szabályzat a hatályos jogrendszerek, az Európai Unió 2016/679 rendelete és a svájci adatvédelmi törvény (LPD) alapján készült.
Ez az adatvédelmi irányelv kizárólag erre az alkalmazásra vonatkozik.


Az alkalmazás által megkövetelt Facebook-engedélyek

Ez az alkalmazás bizonyos Facebook-engedélyeket igényelhet, amelyek lehetővé teszik a Felhasználó Facebook-fiókjával való műveletek végrehajtását, és információk gyűjtését, beleértve a személyes adatokat is. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy az alkalmazás csatlakozzon a Felhasználó fiókjához a Facebook közösségi hálózaton, amelyet a Facebook Inc. biztosít.
Az alábbi engedélyekről további információt a Facebook engedélyek dokumentációjában és az adatvédelmi irányelvekben talál .


Alapinformációk

A Facebookon regisztrált Felhasználó alapvető információi, amelyek általában a következő adatokat tartalmazzák: Id, Név, Kép, Nem és Nyelv, valamint egyes esetekben a Facebook "Barátok". Ha a Felhasználó további adatokat nyilvánosan hozzáférhetővé tett, ugyanazok elérhetőek lesznek.


A személyes adatok feldolgozásának részletei

A személyes adatok gyűjtése a következő célokra és a következő szolgáltatások igénybevételével történik:

Hozzáférés a harmadik felek szolgáltatásaihoz tartozó számlákhoz

Az ilyen típusú szolgáltatások lehetővé teszik, hogy ez az alkalmazás adatokat vegyen fel az Ön fiókjaiból harmadik fél szolgáltatásaiba, és műveleteket hajtson végre velük.
Ezek a szolgáltatások nem aktiválódnak automatikusan, de a felhasználó kifejezett engedélyét igénylik.


Hozzáférés a Twitter-fiókhoz (Twitter, Inc.)

Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy az alkalmazás csatlakozzon a felhasználó fiókjához a Twitter közösségi hálózaton, amelyet a Twitter, Inc. szolgáltat.
Begyűjtött személyes adatok: a szolgáltatás adatvédelmi irányelveiben meghatározott különféle típusú adatok.
Feldolgozás helye: Egyesült Államok - Adatvédelmi szabályzat .


Hozzáférés a Facebook-fiókhoz (ez az alkalmazás)

Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy az alkalmazás csatlakozzon a Felhasználó fiókjához a Facebook közösségi hálózaton, amelyet a Facebook, Inc. biztosít.
Szükséges engedélyek: Hozzáférés a privát adatokhoz.
Feldolgozás helye: Egyesült Államok - Adatvédelmi szabályzat .


Tartalom-kommentár

A megjegyzés-szolgáltatások lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy megfogalmazzák és közzétegyék észrevételeiket az alkalmazás tartalmával kapcsolatban.
A Felhasználók a Tulajdonos által eldöntött beállításoktól függően névtelen formában is elhagyhatják a megjegyzést. Ha a Felhasználó által megadott Személyes adatok e-mailt tartalmaznak, akkor arra felhasználhatók az ugyanarra a tartalomra vonatkozó megjegyzéseket tartalmazó értesítések küldése. A felhasználók felelősek megjegyzéseik tartalmáért.
Ha egy harmadik fél által nyújtott megjegyzésszolgáltatást telepítenek, akkor lehetséges, hogy még akkor is, ha a Felhasználók nem használják a megjegyzés szolgáltatást, forgalmi adatokat gyűjt azokhoz az oldalakhoz, amelyekre a megjegyzés szolgáltatás telepítve van.


Facebook-megjegyzések (Facebook, Inc.)

A Facebook Comments a Facebook, Inc. által üzemeltetett szolgáltatás, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy megjegyzéseket hagyjon és megossza azokat a Facebook platformon belül.
Gyűjtött személyes adatok: Cookie-k és használati adatok
Feldolgozás helye: Egyesült Államok – Adatvédelmi szabályzat .


Lépjen kapcsolatba a felhasználóval

Fizetések kezelése

A fizetéskezelési szolgáltatások lehetővé teszik, hogy ez az alkalmazás fizetéseket hitelkártyával, banki átutalással vagy más módon dolgozzon fel. A fizetéshez felhasznált adatokat közvetlenül a kért fizetési szolgáltatás kezelőjétől szerezzük be, anélkül, hogy ezt az Alkalmazás bármilyen módon feldolgozná.
Ezen szolgáltatások némelyike lehetővé teheti számunkra, hogy ütemezett üzeneteket küldjünk Önnek, például számlákat vagy fizetési értesítéseket tartalmazó e-maileket.


PayPal (PayPal)

A PayPal a PayPal Inc. által nyújtott fizetési szolgáltatás, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy online fizessen.
Gyűjtött személyes adatok: a szolgáltatás adatvédelmi irányelveiben meghatározott különféle típusú adatok.
A feldolgozás helye: Lásd a PayPal adatvédelmi irányelveit - Adatvédelmi irányelvek .


Tárhely és háttérrendszer infrastruktúra

Ez a típusú szolgáltatás adatok és fájlok tárolásával rendelkezik, amelyek lehetővé teszik az alkalmazás működését, lehetővé teszik terjesztését és használatra kész infrastruktúrát biztosítanak az alkalmazás speciális funkcióinak biztosításához.
Ezen szolgáltatások egy része földrajzilag különböző helyeken található szervereken keresztül működik, ami megnehezíti a személyes adatok tárolásának pontos helyének meghatározását.


Google Cloud Storage (Google Ireland Limited)

A Google Cloud Storage a Google Ireland Limited által nyújtott tárhelyszolgáltatás.
Begyűjtött személyes adatok: a szolgáltatás adatvédelmi irányelveiben meghatározott különféle típusú adatok.
Feldolgozás helye: Írország - Adatvédelmi szabályzat .


Levelezőlista vagy hírlevél (ez az alkalmazás)

A levelezőlistára vagy a hírlevélre történő regisztrációval a Felhasználó e-mail címe automatikusan hozzáadódik azoknak a kapcsolattartóknak a listájához, akiknek az e Alkalmazással kapcsolatos információkat tartalmazó információkat, köztük kereskedelmi és promóciós jellegű információkat tartalmazó e-mail üzeneteket el lehet küldeni. A Felhasználó e-mail címe hozzáadható ehhez a listához az Alkalmazással való regisztráció eredményeként vagy vásárlás után.
Gyűjtött személyes adatok: irányítószám, város, vezetéknév, süti, születési dátum, használati adatok, e-mail, cím, ország, keresztnév, telefonszám, foglalkozás, tartomány, cégnév és webhely.


Telefonos kapcsolatfelvétel (ez az alkalmazás)

Azokkal a felhasználókkal, akik megadták telefonszámukat, az alkalmazással kapcsolatos kereskedelmi vagy promóciós célokból, valamint a támogatási kérelmek teljesítéséhez lehet kapcsolatba lépni.
Begyűjtött személyes adatok: telefonszám


Kapcsolatfelvételi űrlap (ez a kérelem)

A Felhasználó a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével az adatokkal hozzájárul ahhoz, hogy az ilyen információkat felhasználják az információkérésekre, árajánlatokra vagy bármely más célra, amelyet az űrlap fejlécében jeleznek.
Gyűjtött személyes adatok: irányítószám, város, adószám, vezetéknév, születési dátum, e-mail, felhasználói azonosító, cím, ország, név, telefonszám, áfa-szám, foglalkozás, tartomány, cégnév, nem, ipar, webhely és különféle típusú adatok.


Kapcsolattartó és Üzenetkezelő

Ez a típusú szolgáltatás lehetővé teszi az e-mail névjegyek, telefonos kapcsolatok vagy bármilyen más típusú kapcsolattartók adatbázisának kezelését, amelyeket a felhasználóval való kommunikációhoz használnak.
Ezek a szolgáltatások lehetővé tehetik az üzenetek Felhasználó általi megtekintésének dátumával és idejével, valamint a Felhasználó velük való interakciójával kapcsolatos adatok gyűjtését is, például információkat az üzenetekben szereplő linkekre történő kattintásokról.


Mailgun (Mailgun, Inc.)

A Mailgun egy címkezelési és e-mail kézbesítési szolgáltatás, amelyet a Mailgun, Inc. nyújt.
Gyűjtött személyes adatok: vezetéknév, sütik, születési dátum, használati adatok, e-mail, cím, ország, keresztnév, telefonszám, foglalkozás, nem és különféle típusú adatok.
A feldolgozás helye: Egyesült Államok - Adatvédelmi irányelvek .


Interakció az Élő Chat platformokkal

Ez a típusú szolgáltatás lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy közvetlenül az alkalmazás oldalairól lépjen kapcsolatba harmadik fél által kezelt élő csevegési platformokkal. Ez lehetővé teszi a Felhasználó számára, hogy felvegye a kapcsolatot az alkalmazás vagy az alkalmazás támogatási szolgáltatásával, hogy kapcsolatba lépjen a Felhasználóval, miközben az oldalakat böngészi.
Ha telepítenek egy szolgáltatást az élő csevegési platformokkal való interakcióhoz, akkor lehetséges, hogy még akkor is, ha a felhasználók nem használják a szolgáltatást, a telepített oldalakhoz kapcsolódó használati adatokat gyűjt. Ezenkívül élő csevegési beszélgetéseket lehet rögzíteni.


Interakció a szociális hálózatokkal és a külső platformokkal

Ez a típusú szolgáltatás lehetővé teszi, hogy közvetlenül az alkalmazás oldalairól lépjen kapcsolatba a közösségi hálózatokkal vagy más külső platformokkal.
Az ezen alkalmazás által megszerzett interakciókra és információkra minden esetben a Felhasználó adatvédelmi beállításai vonatkoznak az egyes közösségi hálózatokra vonatkozóan.
Ha a közösségi hálózatokkal való interakcióra szolgáló szolgáltatást telepítenek, akkor lehetséges, hogy még akkor is, ha a felhasználók nem használják a szolgáltatást, forgalmi adatokat gyűjt azokhoz az oldalakhoz, amelyekre telepítve van.


YouTube gomb és közösségi widgetek (Google Ireland Limited)

A YouTube közösségi gomb és modulok a YouTube közösségi hálózattal való interakció szolgáltatásai, amelyeket a Google Ireland Limited biztosít.
Begyűjtött személyes adatok: használati adatok.
Feldolgozás helye: Írország – Adatvédelmi szabályzat .


PayPal gomb és widget (PayPal)

A PayPal gomb és a widgetek a PayPal platformmal való interakció szolgáltatásai, amelyeket a PayPal Inc. nyújt.
Gyűjtött személyes adatok: Cookie-k és használati adatok.
A feldolgozás helye: Lásd a Paypal adatvédelmi irányelveit - Adatvédelmi irányelvek .


Facebook "Like" gomb és közösségi widgetek (Facebook, Inc.)

A Facebook "Tetszik" gomb és a közösségi widgetek a Facebook közösségi hálózatának interakciós szolgáltatásai, amelyeket a Facebook, Inc. nyújt.
Gyűjtött személyes adatok: Cookie-k és használati adatok.
Feldolgozás helye: Egyesült Államok – Adatvédelmi szabályzat .


Statisztika

Az ebben a szakaszban található szolgáltatások lehetővé teszik az Adatkezelő számára a forgalmi adatok figyelemmel kísérését és elemzését, valamint a felhasználói viselkedés nyomon követését.


Flazio Statisztika

A Flazio statisztikai szolgáltatást nyújt, amely elemzi és megjeleníti a webhelyeket felkereső felhasználók személyes adatait.
Gyűjtött személyes adatok: Cookie-k és használati adatok.
Feldolgozás helye: Írország – Adatvédelmi szabályzat Leiratkozás.


Adattovábbítás az EU-n kívül

Az Adatkezelő az EU-n belül gyűjtött személyes adatokat harmadik országoknak (azaz az EU-n kívüli összes országnak) csak meghatározott jogalapnak megfelelően továbbíthatja. Ezért az ilyen adatátviteleket az alábbiakban ismertetett jogalapok egyikével összhangban hajtják végre
A Felhasználó információkat kérhet az Adatkezelőtől az egyes szolgáltatásokra konkrétan alkalmazandó jogalapról.


Külső platformok tartalmának megjelenítése

Az ilyen típusú szolgáltatások lehetővé teszik a külső platformokon tárolt tartalmak megtekintését közvetlenül az alkalmazás oldalairól és azokkal való interakciót.
Abban az esetben, ha ilyen típusú szolgáltatást telepítettek, lehetséges, hogy még akkor is, ha a Felhasználók nem használják a szolgáltatást, forgalmi adatokat gyűjt azokra az oldalakra vonatkozóan, amelyekre telepítve van.


Google betűtípusok (Google Ireland Limited)

A Google Fonts egy olyan betűtípus-megjelenítő szolgáltatás, amelyet a Google Ireland Limited üzemeltet, és amely lehetővé teszi az Alkalmazás számára, hogy az ilyen tartalmat beépítse az oldalaiba.
Begyűjtött személyes adatok: Felhasználási adatok és különféle típusú adatok a szolgáltatás adatvédelmi irányelveiben meghatározottak szerint.
Feldolgozás helye: Egyesült Államok – Adatvédelmi szabályzat.


Helyalapú interakciók
Nem folyamatos földrajzi helymeghatározás (ez az alkalmazás)

Ez az alkalmazás gyűjthet, felhasználhat és megoszthat a Felhasználó földrajzi helyzetével kapcsolatos adatokat a helyalapú szolgáltatások nyújtása érdekében.
A legtöbb böngésző és eszköz alapértelmezés szerint eszközöket biztosít a földrajzi követés megtagadásához. Ha a Felhasználó kifejezetten engedélyezte ezt a lehetőséget, akkor ez az alkalmazás információkat kaphat tényleges földrajzi helyzetéről.
A Felhasználó földrajzi lokalizációja nem folyamatos módon történik, a Felhasználó külön kérésére, vagy amikor a Felhasználó a megfelelő mezőben nem jelzi a helyet, ahol tartózkodik, és lehetővé teszi az alkalmazás számára, hogy automatikusan észlelje a pozíciót.
Begyűjtött személyes adatok: földrajzi elhelyezkedés.


Instagram Widget (Instagram, Inc.)

Az Instagram az Instagram, Inc. által üzemeltetett képmegjelenítési szolgáltatás, amely lehetővé teszi az Alkalmazás számára, hogy az ilyen tartalmat beépítse oldalaiba.
Gyűjtött személyes adatok: Cookie-k és használati adatok.
A feldolgozás helye: Egyesült Államok - Adatvédelmi irányelvek .


YouTube Video Widget (Google Ireland Limited)

A YouTube a Google Ireland Limited által kezelt videotartalom-megtekintési szolgáltatás, amely lehetővé teszi az Alkalmazás számára, hogy az ilyen tartalmat beépítse oldalaiba.
Gyűjtött személyes adatok: Cookie-k és használati adatok.
Feldolgozás helye: Írország - Adatvédelmi szabályzat .


Spam-védelem

Ez a típusú szolgáltatás elemzi az alkalmazás forgalmát, amely potenciálisan a felhasználók személyes adatait tartalmazza, hogy kiszűrje azokat a forgalom, az üzenetek és a SPAM-nek elismert tartalmak közül.


Google reCAPTCHA (Google Ireland Limited)

A Google reCAPTCHA egy SPAM-védelmi szolgáltatás, amelyet a Google Ireland Limited nyújt.
A reCAPTCHA rendszer használatára a Google adatvédelmi irányelvei és használati feltételei vonatkoznak.
Gyűjtött személyes adatok: Cookie-k és használati adatok.
Feldolgozás helye: Írország – Adatvédelmi szabályzat .


Regisztráció és hitelesítés

Regisztrációval vagy hitelesítéssel a Felhasználó lehetővé teszi az Alkalmazás számára, hogy azonosítsa őt és hozzáférést biztosítson dedikált szolgáltatásokhoz.
Az alábbiakban leírtaktól függően a regisztrációs és hitelesítési szolgáltatásokat harmadik felek segítségével nyújthatják. Ebben az esetben ez az alkalmazás hozzáférhet a harmadik fél által a regisztrációhoz vagy azonosításhoz használt szolgáltatás által tárolt adatokhoz.


Facebook-hitelesítés (Facebook, Inc.)

A Facebook Authentication egy regisztrációs és hitelesítési szolgáltatás, amelyet a Facebook, Inc. biztosít és a Facebook közösségi hálózathoz kapcsolódik.
Gyűjtött személyes adatok: Különböző típusú adatok a szolgáltatás adatvédelmi irányelveiben meghatározottak szerint.
Feldolgozás helye: Egyesült Államok – Adatvédelmi szabályzat .


Bejelentkezés PayPal (PayPal) szolgáltatással

A PayPal alkalmazással történő bejelentkezés a PayPal Inc. által biztosított és a PayPal hálózathoz csatlakozó regisztrációs és hitelesítési szolgáltatás.
Gyűjtött személyes adatok: Különböző típusú adatok a szolgáltatás adatvédelmi irányelveiben meghatározottak szerint.
A kezelés helye: Lásd a Paypal adatvédelmi irányelveit - Adatvédelmi irányelvek


Widget Google Maps (Google Ireland Limited)

A Google Maps a Google Ireland Limited által kezelt térképmegjelenítési szolgáltatás, amely lehetővé teszi az Alkalmazás számára az ilyen tartalmak integrálását az oldalaiba.
Gyűjtött személyes adatok: Cookie-k és használati adatok.
Feldolgozás helye: Írország – Adatvédelmi szabályzat


Felhasználói adatok elemzése és előrejelzése ("profilalkotás")

A Tulajdonos feldolgozhatja az alkalmazáson keresztül gyűjtött használati adatokat felhasználói profilok létrehozása vagy frissítése céljából. Ez a fajta kezelés lehetővé teszi a Tulajdonos számára, hogy értékelje a felhasználó választásait, preferenciáit és viselkedését a jelen dokumentum megfelelő szakaszaiban meghatározott célok érdekében.

A felhasználói profilok automatizált eszközöknek, például algoritmusoknak köszönhetően is létrehozhatók, amelyeket harmadik felek is felajánlhatnak. A profilalkotási tevékenységről a Felhasználó a dokumentum megfelelő szakaszaiban tájékozódhat.
A Felhasználónak bármikor jogában áll kifogást emelni a profilalkotási tevékenység ellen. Ha többet szeretne megtudni a Felhasználó jogairól és azok gyakorlásának módjáról, a Felhasználó hivatkozhat a jelen dokumentum Felhasználói jogokkal kapcsolatos szakaszára.


Áruk és szolgáltatások online értékesítése

Az összegyűjtött személyes adatokat a Felhasználó szolgáltatásainak nyújtására vagy termékek értékesítésére használják, beleértve a fizetést és a szállítást. A fizetés véglegesítéséhez gyűjtött személyes adatok lehetnek a hitelkártyára, az átutaláshoz használt bankszámlára vagy más biztosított fizetési eszközökre vonatkozó adatok. Az alkalmazás által gyűjtött fizetési adatok a használt fizetési rendszertől függenek.


Felhasználói jogok

A felhasználók bizonyos jogokat gyakorolhatnak az Adatkezelő által kezelt Adatokra hivatkozva.
A Felhasználónak különösen joga van:
- bármikor visszavonhatja a beleegyezést. A Felhasználó visszavonhatja a korábban kifejezett személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását.
- kifogásolni az Adataik feldolgozását. Kifogásolhatja adatai feldolgozását, ha az a hozzájáruláson kívüli jogalapon történik. A kifogás jogáról további részletek az alábbi szakaszban találhatók.
Hozzáférés a saját Adataikhoz. A Felhasználónak joga van információt szerezni az Adatkezelő által kezelt Adatokról, a feldolgozás egyes szempontjairól, és megkapni a feldolgozott adatok másolatát.
- ellenőrizze és kérje a helyesbítést. A Felhasználó ellenőrizheti Adatai helyességét és kérheti azok frissítését vagy helyesbítését.
- megszerezni a feldolgozás korlátozását. Bizonyos feltételek teljesülése esetén a Felhasználó kérheti Adatai feldolgozásának korlátozását. Ebben az esetben az Adatkezelő az Adatokat a megőrzésüktől eltérő célra nem dolgozza fel.
- megkapja személyes adatainak törlését vagy eltávolítását. Bizonyos feltételek teljesülése esetén a Felhasználó kérheti Adatai törlését az Adatkezelőtől.
- megkapják saját adataikat, vagy átadhatják őket egy másik tulajdonosnak. A Felhasználónak joga van strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapni Adatait, és ahol ez technikailag kivitelezhető, akadálytalanul továbbítani kell egy másik adatkezelőhöz. Ez a rendelkezés akkor alkalmazandó, amikor az Adatokat automatizált módon dolgozzák fel, és a feldolgozás a Felhasználó beleegyezésén, olyan szerződésen alapul, amelynek a Felhasználó a szerződő fél vagy az ahhoz kapcsolódó szerződéses intézkedések.
-panasszon panaszt. A Felhasználó panaszt nyújthat be az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál, vagy jogi lépéseket tehet.

A tiltakozáshoz való jog részletei

Amikor a személyes adatokat közérdekből, az Adatkezelőre ruházott közhatalom gyakorlása vagy az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése érdekében kezelik, a Felhasználóknak joguk van tiltakozni az adatkezelés ellen saját helyzetükhöz kapcsolódó okokból.
A felhasználóknak tudomásul kell venniük, hogy ha Adataikat direkt marketing célból kezelik, indokolás nélkül kifogást emelhetnek a kezelés ellen. Annak kiderítésére, hogy az Adatkezelő az adatokat direkt marketing célokból dolgozza-e fel, a Felhasználók hivatkozhatnak e dokumentum megfelelő szakaszaira.

A jogok gyakorlása

A Felhasználói jogok gyakorlása érdekében a Felhasználók kérelmet intézhetnek az Iratkezelő e dokumentumban feltüntetett elérhetőségeihez. A kérelmeket az Adatkezelő a lehető leghamarabb, de mindenképpen egy hónapon belül benyújtja ingyenesen.


További információk a személyes adatokról
Áruk és szolgáltatások online értékesítése

Az összegyűjtött személyes adatokat a Felhasználó szolgáltatásainak nyújtására vagy termékek értékesítésére használják, beleértve a fizetést és az esetleges kézbesítést.
A fizetés véglegesítéséhez gyűjtött személyes adatok lehetnek a hitelkártyára, az átutaláshoz használt bankszámlára vagy más rendelkezésre bocsátott fizetési eszközökre vonatkozó adatok. Az alkalmazás által gyűjtött fizetési adatok a használt fizetési rendszertől függenek.


További információk a kezelésrőlJogi védelem

A Felhasználó személyes adatait a Tulajdonos bíróságon vagy esetleges megállapításának előkészítő szakaszában védekezésként felhasználhatja az ugyanazon vagy a kapcsolódó szolgáltatások Felhasználó általi visszaélésétől.
A Felhasználó kijelenti, hogy tudatában van annak, hogy az Adatkezelőt a hatóságok kérésére az Adatok nyilvánosságra hozatalára kötelezhetik.


Rendszernapló és karbantartás

Üzemeltetési és karbantartási célokra ez az alkalmazás és az általa használt bármely harmadik fél szolgáltatása rendszernaplókat gyűjthet, azaz olyan fájlokat, amelyek kölcsönhatásokat rögzítenek, és amelyek személyes adatokat is tartalmazhatnak, például a felhasználó IP-címét.


A felhasználók jogainak gyakorlása

Azoknak az alanyoknak, akikre a Személyes adatok vonatkoznak, bármikor joguk van arra, hogy az Adatkezelőnél megerősítést szerezzenek az ilyen adatok létezéséről, ismerjék meg azok tartalmát és eredetét, kérjenek minden feldolgozott adat másolatát, hogy ellenőrizzék azok pontosságát. vagy kérheti annak integrálását, a számla és a kezelt adatok törlését, frissítését, helyesbítését, névtelenné alakítását vagy a törvény megsértésével kezelt Személyes adatok blokkolását, és törvényes okokból bármikor ellenezhesse kezelésüket. A kéréseket az Adatkezelőhöz kell címezni.

Kapcsolatba lépni

Ha bármilyen kérdése van az adatvédelmi irányelvekkel kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a következő címen: dragorossoeditore@gmail.com.


Az utolsó felülvizsgálat dátuma: 24/10/2023
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

facebook
instagram
twitter
whatsapp
messenger
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.